TÄYDENNYSKOULUTUS

Alueellinen vammaisalan täydennyskoulutuskalenteri on kehitetty kehitysvammaisten laitosten purun yhteydessä tukemaan lähipalveluina annettavia palveluja ja jakamaan osaamista. Täydennyskoulutus ja yhteistyö osallistujien kesken tuovat ja vahvistavat yhteisiä käytänteitä kunnissa.

Koulutustarjotin halutaan kehittää käyttäjälähtöiseksi, ja siksi palautteen antaminen koulutuksen jälkeen on tärkeää. Kuntatyöntekijöiden toivomukset järjestettävästä koulutuksesta kehittävät tarjottimen sisällön kuntia ja alan työntekijöitä palveleviksi.

Täydennyskoulutuskalenterissa on koulutuksia, joita koulutustarvekyselyyn (syksy 2012) pohjautuen tarjotaan kunnille.

Koulutusten hinnat vaihtelevat riippuen kouluttajien määrästä ja heidän koulutustaustastaan sekä koulutukseen osallistujien määrästä, jota on rajoitettu onnistumisen takaamiseksi.

Koulutuskalenteri

Kinestetiikan peruskurssi syksyllä 2017

AVEKKI-koulutukset 2017

Hyväksymis- ja omistautumisterapia 16.11.2017