Alijäämäinen tilikausi ja rakenteellisia uudistuksia. Pandemia johtaa yt-neuvotteluihin

MEDIALLE 20.3.2020

Eskoossa alijäämäinen tilikausi ja rakenteellisia uudistuksia
Pandemia johtaa yt-neuvotteluihin

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tilikausi oli 755 914 euroa alijäämäinen. Hallitus on päättänyt esittää tilinpäätöksen valtuustolle. Seuraavaksi valtuusto käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 25.5.

Heikkoa tulosta selittää palveluiden ennakoimaton kysynnän lasku. Uusien palveluiden sopeuttaminen nykyiseen organisaatiorakenteeseen ja palveluiden käynnistämisviiveet vähensivät odotettuja tuottoja. Lisäksi rakentamisesta ja investoinneista aiheutuneet lisäkustannukset kasvattivat käyttötalousmenoja.

Eskoo turvautuu yhteistoimintamenettelyyn

Koronaviruspandemian vuoksi voimaan saatettu valmiuslaki vaikuttaa merkittävästi Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän talouteen. Työikäisten palvelut jouduttiin ajamaan alas kaikilla paikkakunnilla toistaiseksi 17.3.2020 alkaen. Lisäksi tilanteen ennakoidaan vaikuttavan myös muihin kiireettömiin palveluihin.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä on aiheellista tehdä myös rakenteellisia muutoksia toiminnan tehostamiseksi. Tämä tarkoittaa johtamisjärjestelmän tiivistämistä mukaan lukien esimiestyön uudelleen organisointi.

Kuntayhtymän hallitus päätti yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta. Päätöksen perusteena ovat sekä tuotannollis-taloudelliset että rakenteelliset sopeuttamistarpeet.

– Kaikissa olosuhteissa Eskoossa huolehditaan siitä, että asukkailla ja asiakkailla on turvalliset ja heidän tarpeitaan vastaavat palvelut, kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Merja Uusitalo toteaa.

Johtajan viran haku keskeytettiin

Kuntayhtymässä asetettiin palvelujohtajan virka haettavaksi 12.3. mennessä. Koko kuntayhtymää koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta johtuen palvelujohtajan viran täyttämisprosessi keskeytetään. Va. kuntayhtymänjohtaja ja palvelujohtaja Mervi Huttula jatkaa kuntayhtymän hallituksen päätöksellä virassaan 31.5.2020 asti. Huttula on antanut suostumuksensa virkasuhteensa jatkamiseen.

Lisätietoja:

kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Merja Uusitalo, puh. 0400 570 656
merja.h.uusitalo@gmail.com,

va. kuntayhtymän johtaja Mervi Huttula, puh. 050 474 6862
mervi.huttula@eskoo.fi

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle