Yhteistoimintamenettely päätökseen Eskoossa

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhteistoimintamenettely alkoi hallituksen päätöksellä kuusi viikkoa sitten. Eskoo teki viime vuonna jo kolmannen tappiollisen tilinpäätöksensä. Säästötarve vuonna 2020 on 1,88 miljoonaa euroa. Kulurakenne on siis ollut kestämätön. YT-neuvottelujen osapuolet ovat tiedostaneet asian vakavuuden, ja vaikeita kysymyksiä on käsitelty yhteisymmärryksessä.

YT-toimikunta piti viimeisen kokouksensa 7.6. Kuntayhtymän hallitus kokoontui 8.5. päättämään

  • liiketoimintasiirroista
  • lomautuksista ja irtisanomisista
  • uudesta palvelurakenteesta ja organisaatiomallista.

Eskoo luopuu tulkkaus-, sosiaaliasiamies- ja Opus Eskoon palveluista vuoden 2020 aikana. Lisäksi Seinäjoen kaupungin kanssa valmistellaan parhaillaan Kaarisillan ja Risuviidan liiketoimintasiirtoja.

Eskoossa on päädytty myös lomautuksiin ja irtisanomisiin. Irtisanomiset koskevat yhteensä 29,5:ttä henkilöä vuoden 2020 aikana.Hallinnon ja kehittämisen vastuualueelta irtisanotaan 13,3 henkilöä. Palvelutuotannon puolelta irtisanotaan 16,2 henkilöä. Eskoon vakinaisen henkilöstön määrä vähenee lähes sadalla henkilöllä. Muutosten jälkeen Eskooseen jää 297 työntekijää.

Irtisanottavista henkilöistä 16 kuuluu yhtymän johtoon ja esimieskuntaan.Uuteen hallinto- ja palvelurakenteeseen jää 7 esimiesasemassa olevaa henkilöä: 4 palveluesimiestä, palvelupäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja kuntayhtymän johtaja.

Lomautukset koskevat koko henkilökuntaa. Ensimmäiset lomautukset toteutetaan kesä-elokuun aikana. Lomautukset jatkuvat koko loppuvuoden ajan. Lomautusten kesto vaihtelee 7 – 20 päivään tehtävästä riippuen. Irtisanomisten jälkeen palvelupäällikön, esimiesten ja tiimivastaavien tehtävät tulevat kesäkuussa sisäiseen hakuun. Kuntayhtymän valtuusto päättää kuntayhtymän johtajan valintamenettelystä.

Eskoo siirtyy uuteen hallinnolliseen rakenteeseen 3.8. alkaen.

Palvelutuotannon kokonaisuus jakautuu neljään palvelualueeseen.

Jokainen palvelualue on muodostettu useammasta entisestä yksiköstä.

Eskoon tehtävä on tukea asukkaiden ja asiakkaiden osallisuutta ja mahdollisuutta kasvuun ja ihmisarvoiseen elämään. Myös tulevaisuudessa.

Merja Uusitalo

kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja

LIITE: Uusi organisaatiomalli

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle