JOKAISELLA ON OIKEUS KASVUUN JA HYVÄÄN ELÄMÄÄN

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo tunnetaan maakunnassa ja valtakunnallisesti yksilöllisen elämän tukijana ja erityispalvelujen tuottajana. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Olemme turvaamassa asiakkaidemme ihmisarvoista elämää, johon kuuluvat turvallisuus, mahdollisuus  kasvuun ja asiakkaalle paras mahdollinen elämä.

Tuemme asiakkaan oman elämän hallintaa, autamme arkielämän tehtävissä ja kannustamme osallistumaan yhteiskunnan toimintaan. Yhdessä omaisten, läheisten ja muun tukiverkoston kanssa pystymme nostamaan asiakkaan elämänlaatua.

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on toiminut jo viidenkymmenen vuoden ajan. Vuosi 2018 on 54. toimintavuotemme. Meillä on noin 370 vakinaista työntekijää.

Toiminnan perusta

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, verkostointunut palvelujen tuottaja ja kehittäjä.

Toimintamme keskiössä ovat asiakkaan tarvitsemat sosiaalihuollon erityis- ja vammaispalvelut hänen elämänkaarensa eri vaiheissa ja elämän monitahoisissa tilanteissa.

Eskoon toimintaa ohjaavat sosiaalihuoltolaki, vammaispalvelulaki, erityishuoltolaki, lastensuojelulaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki.

Eskoon palvelut ja vaikutukset ulottuvat pohjalaismaakuntiin sekä koko Suomeen. Toimimme tarkoituksenmukaisissa kotimaisissa ja ulkomaisissa verkostoissa ja hoidamme tavoitteellisesti yhteiskuntasuhteitamme. 

Palvelumme ovat yksilöllisiä ja kilpailukykyisesti tuotettuja.

Arvomme:

Ihmisarvon kunnioitus
Vastuullisuus
Uudistumiskyky

Laatupolitiikka

Johtamisjärjestelmäsertifikaatti

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 (pdf)

Tilinpäätös 2017

Tilintarkastuskertomus 2017

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017