Etusivu > Eskoo > Laatupolitiikka

Laatupolitiikka

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintaa ohjaavat yhteiset arvomme: ihmisarvon kunnioitus, vastuullisuus ja uudistumiskyky. Henkilöstö on sitoutunut noudattamaan näitä arvoja, jotka ovat laatupolitiikan perusta.

Kuntayhtymän valtuuston hyväksymän Visio 2030 mukaan Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on paras paikka erityistä tukea tarvitseville, kehitysvammaisille ja lastensuojelun asiakkaille.

Toimintamme lähtökohtana on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden toimintakyvyn ja osallisuuden yksilöllinen tukeminen. Kehitämme vaikuttavia palveluja yhteistyössä tutkimus- ja kehittämistoimijoiden kanssa. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sosiaali- ja terveydenhuollon eettisiä periaatteita. Kunnioitamme asiakkaan ainutkertaisuutta ja itsemääräämisoikeutta sekä asiakassuhteen luottamuksellisuutta. Huolehdimme, että asiakkaat voivat käyttää palvelujamme turvallisesti.

Henkilökuntamme on osaavaa ja työhönsä motivoitunutta ja sitoutunutta. Parannamme aktiivisesti ammattitaitoamme lisäkoulutuksen avulla. Mittaamme säännöllisesti henkilöstön työtyytyväisyyttä ja kehitämme toimintaamme saadun palautteen pohjalta. Edistämme toimintaamme myös sidosryhmien avulla.

Uudistumistamme ohjaavat asiakkailta saatu palaute ja muutokset toimintaympäristössä. Suhtaudumme muutoksiin myönteisesti ja toteutamme ne omassa toiminnassamme mahdollisuuksien mukaan. Olemme avoimia, kuuntelevia ja oikeudenmukaisia. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä niin ulkoisissa kuin sisäisissä asiakkuuksissa.

Seinäjoella 11.3.2021

Kaija Metsänranta, kuntayhtymän johtaja

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle