Professori Dermot Bowler: Muistamista vai tietämistä?

12.11.2015 15:59

Professori Dermot Bowler, City University London – Autism Research Group ARG), vieraili 10. marraskuuta 2015 Seinäjoella esitelmöimässä kognitiivisen psykologian nykytutkimuksen tuloksista. Dermot Bowler totesi, että muisti on tärkeä aihe autismia tutkittaessa.

– On tendenssi väittää, että autistit eivät muista, sillä he muistavat eri tavoin; he rakentavat vähemmän omaan kokemukseen perustuvia muistisääntöjä kuin niin sanotut tavalliset ihmiset. Autistit näyttävät olevan vähemmän mentaalisia aikamatkustajia ja muistavat kokemuksiaan ennemminkin ajattomina faktoina kuin omakohtaisina, ihmisiin tai tilanne- ja asiayhteyteen liittyvinä tapahtumina, Bowler esitti.

– Päivän antina oli tärkeää uutta, kansainvälistä tutkimustietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat autismin kirjon henkilöiden toimintaan, Eskoon asiantuntijapalvelujen esimies Ulla Yli-Hynnilä toteaa.

– Ymmärtäminen auttaa asiakkaiden arjen ja kuntoutuksen suunnittelussa, kehittämisessä  ja toteuttamisessa.

Koulutuspäivään 10.11. osallistui noin 90 kiinnostunutta, joista Eskoon omia ammattilaisia oli noin 70. Koulutuksen sisällön tulkkasi suomeksi psykologian tohtori, dosentti Tero Timonen, joka toimii Eskoossa Tutki-hankkeen tutkimusjohtajana. Tutki-hankkeessa mukana olevien koulutus jatkui vielä seuraavan päivän.

Tutkimus- ja kehitysklinikka Tutki tukee ja koordinoi erityistä hoitoa ja kuntoutusta vaativien sekä neuropsykiatrisista ongelmista kärsivien henkilöiden palveluja. Toiminnan tavoitteena on erityisosaamisen syventäminen ja palvelujen kehittäminen koulutuksen, toiminnan kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen kautta.