TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTEET

Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, sekä tietojen suojauksen periaatteet.

Tietosuojaseloste on rekisteriseloste, johon on lisätty asiakkaan informointi.

Rekisteriselosteen laatimisvelvollisuudesta ja asiakkaan informointivelvollisuudesta säädetään henkilötietolain (523/1999 10 §:ssä ja 24 §:ssä.

Kehitysvammahuollon asiakasrekisteri (Effica)

Lastensuojelun asiakasrekisteri (Nappula)

Henkilökohtaisen avun asiakasrekisteri (manuaalinen)

Työntekijärekisteri (Populus)

Työajan suunnittelu- ja hallintajärjestelmä (MD-Titania)

Työajan seurannan ja kulunvalvonnan järjestelmä (Flexim)

Kameravalvontajärjestelmä

Sähköinen rekrytointijärjestelmä (Kuntarekry)

Sidonnaisuusrekisterin rekisteriseloste (manuaalinen)