Tuki- ja osaamiskeskushanke


Kuntayhtymän toiminta muuttuu menossa olevien uudistusten ja muuttuvien tarpeiden myötä. Ympäristön haasteet ja muutokset asettavat uudenlaisia vaatimuksia toiminnalle ja kiinteistöille. Tarvitaan toimivia ja monikäyttöisiä tiloja, jotka vastaavat toiminnallisiin tarpeisiin myös vuosikymmenien kuluttua.

Meneillään oleva uuden Tuki- ja osaamiskeskuksen rakennushanke on laajuudeltaan noin 7 000 m2. Kokonaisuus käsittää asiantuntijapalvelut, hallinnon ja talouden kokonaisuuden, liikunta- ja terapiatilat, ravitsemispalvelut sekä kolme palveluyksikköä. Palveluyksiköiden asunnot sijaitsevat pienissä 4-5 asunnon kotiryhmissä. Asuntojen koko on 25 m2.

Tuki- ja osaamiskeskuksen uudisrakennuksen suunnittelija on Arkkitehdit Siistonen Oy. Tilojen suunnittelussa painottuu tilojen muunneltavuus, monikäyttöisyys ja esteettömyys. Toiminnallinen suunnittelu tapahtuu tiiviisti tilojen suunnittelun kanssa.

Tuki- ja osaamiskeskuksen rakentaminen on käynnistynyt lokakuussa 2017. Rakennusurakoitsijana toimii Lemminkäinen Talo Oy. Tavoiteaikataulun mukaan rakennus on valmiina 31.12.2018, ja toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2019.

 

Tuki- ja osaamiskeskushanke Ilkan uutisissa

>> Yhteystiedot