Palvelumuotoilua asiakasta kuullen

13.11.2017

Mervi Huttula aloitti syksyllä työnsä Eskoossa erityispalvelujen johtajana. Hän koordinoi osaamis- ja tukikeskuksen palvelumuotoiluprosessia ja siihen kiinteästi kytkeytyvää hanke- ja kehittämistoimintaa sekä henkilöstön osaamisvalmennusta. Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa? Palvelumuotoilulla halutaan päästä kiinni palveluita käyttävien ja heidän lähiverkostonsa palvelukokemuksiin ja konkreettisiin toiveisiin palveluita kohtaan. Muotoilu käynnistyy asiakasymmärryksen muodostamisella. Keskeisin työskentelytapa on asiakkaiden ja käyttäjien kuuleminen eri tavoin. […]

The post Palvelumuotoilua asiakasta kuullen appeared first on Eskoossa.fi.