Valtuusto jätti talousarvion ja taloussuunnitelman vielä pöydälle

11.11.2016

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuusto ei vielä hyväksynyt tämänpäiväisessä kokouksessaan Eskoon ensi vuoden talousarviota ja vuoden 2018 taloussuunnitelmaa. Valtuutetut kaipasivat lisäselvitystä investoinneista niiden suuruuden takia, mutta niitä ei suinkaan torpattu. Valtuuston puheenjohtajan ehdotuksesta 2017 talousarvion ja 2018 taloussuunnitelman hyväksyminen päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 16.12.2016.

Eskoon merkittävimmät investoinnit (8,9 M€) ensi vuonna ovat ikäihmisten palveluyksikön rakentaminen, Lastentalon kakkosvaiheen toteuttaminen sekä uuden Tuki- ja osaamiskeskuksen rakentamisen aloittaminen.

Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi kertoi, että Eskoon 53. toimintavuosi ensi vuonna tulee olemaan sen toiseksi viimeinen, mikäli eduskunta saa vahvistettua uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain siihen liittyvine valinnanvapauksineen.

– Tulemme keskittymään olennaiseen eli asiakkaiden ja asiakkuuksien hallintaan, Nummi totesi.

Osaava arvioija, tukija ja palvelujen tuottaja

Eskoo on tarkentanut ehkä viimeisen kerran visiotaan, joka nyt kuuluu seuraavasti: Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yksilöllisten palvelutarpeiden osaava arvioija, tukija ja palvelujen tuottaja. Nummi sanoi, että Eskoo haluaa tällä visiolla edetä kohti uutta rakennetta niin, että palvelutarpeen arviointi, yksilöllinen tuki ja palvelut ovat mahdollisia jatkossakin.

– Palvelujemme sisältö sopeutuu uuteen tilanteeseen vaikka rakenne ympärillä muuttuu. Samalla toimimme yhtenä valtakunnallisena erityispalvelujen tuki- ja osaamiskeskuksena, jonka palvelut ovat hyödynnettävissä myös valtakunnallisesti, hän lisää.

Maakuntien välistä yhteistyötä tarvitaan

Kokouksen alussa Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga kertoi Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistustyön sujumisesta. Hänen mukaansa Pohjanmaalla ollaan hyvässä vauhdissa ja maaliin päästään. Maakunta- ja sote-uudistusta työstää Pohjanmaalla yhteensä 18 eri työryhmää.

– Me, kuten kaikki muutkin, odotamme valtion linjauksia valinnanvapaudesta sekä kiinteän omaisuuden kohtalosta. Ne ovat kaksi isointa avoimena olevaa asiaa, Honga sanoo.

Pohjanmaalla on Hongan mukaan siitä erikoinen tilanne, että siellä on aina mennyt liian hyvin.

– Meillä on ollut hyvä, mutta kallis palveluverkosto, jota joudumme rahoituksen vähetessä supistamaan. Valitettavasti meidän pitää kurjistaa palveluita tasaisesti kaikilta, Honga toteaa.

Erityishuollon osalta on avoimena mm. valinnanvapauden rajaaminen. Potilaiden ja asiakkaiden omaisten toiveissa on suurempi valinnanvapaus etenkin asumispalvelujen osalta.

 – Se on hyvä, että palveluiden tuotantoyhteistyötä on mahdollista jatkaa maakuntien välillä. Väestöpohjamme eivät yksin riitä palvelujen tuottamiseen. 

Vaasan sairaanhoitopiirin johtajan Göran Hongan mukaan Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistustyössä ollaan hyvässä vauhdissa.
Vaasan sairaanhoitopiirin johtajan Göran Hongan mukaan Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistustyössä ollaan hyvässä vauhdissa. 

 

 

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: