You are currently viewing Eskoo tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut ylimenovaiheessa

Eskoo tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut ylimenovaiheessa

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on saanut muun muassa Valviralta ja Avilta palautetta sosiaaliasiamiehen tehtävän aiemmasta sijaistamisjärjestelystä. Viranomaiset painottavat, että sosiaaliasiamiehen riippumattomuus ja puolueettomuus on varmistettava kaikissa tilanteissa.
– Viranomaisten lausuntojen pohjalta totesimme, että erityishuoltopalveluja tuottavan kuntayhtymän on aiheellista luopua sosiaaliasiamiehen tehtävän hoitamisesta. Palvelutehtävä on syytä siirtää toimijoille, jotka hallitsevat koko sosiaalityön laajan kentän, kuntayhtymän va. johtaja Mervi Huttula toteaa.
Yhteistoimintamenettelyn tuloksena kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 8.5 luopua sosiaaliasiamiespalvelujen tuottamisesta Etelä-Pohjanmaan kunnille. Samalla päätettiin lakkauttaa sosiaaliasiamiehen virka Eskoossa.
Sopimuksen irtisanominen tarkoittaa sitä, että kunnat joutuvat tekemään ratkaisun palvelun uudesta tuottajamallista. Ratkaisumallien työstäminen vaatii laajaa kuulemista ennen päätöksentekovaihetta.
– Jotta saamme varmistettua asiakkaille tilapäisen päivittäisen asianhoidon, irrotamme tehtävään kokopäiväisesti kuntoutussuunnittelija Piia Jaskarin. Hän hoitaa sosiaaliasiamiehen tehtävää kesän yli.
– Piia Jaskarilla on sosiaalialan koulutus ja monipuolinen kokemus sosiaalityön monikirjoisessa tehtäväkentässä. Arviomme mukaan hänellä on valmiudet hoitaa vaadittuja tehtäviä lyhyen ylimenovaiheen yli, Mervi Huttula sanoo.
Sosiaaliasiamiehen tavoittaa 19.5. alkaen arkipäivisin puhelimitse 050 474 6716. Yhteydenottopyynnön voi tehdä myös sähköpostitse sosiaaliasiamies@eskoo.fi.

The post Eskoo tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut ylimenovaiheessa appeared first on Eskoossa.fi.

Katso alkuperäinen artikkeli.
Tekijä: Iina Åman

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle