You are currently viewing Eskoolle uusi palvelurakenne ja organisaatiomalli

Eskoolle uusi palvelurakenne ja organisaatiomalli

Uusi palvelurakenne ja organisaatiokaavio

YHTEISTOIMINTAMENETTELY PÄÄTÖKSEEN

Eskoolle uusi palvelurakenne ja organisaatiomalli

Eskoo siirtyy uuteen hallinnolliseen rakenteeseen 3.8. alkaen. Palvelutuotannon kokonaisuus jakautuu neljään palvelualueeseen. Jokainen palvelualue on muodostettu useammasta entisestä yksiköstä. Kuntayhtymän hallitus päätyi ratkaisuun pitkällisen valmistelun sekä yhteistoimintamenettelyn tuloksena.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhteistoimintamenettely alkoi hallituksen päätöksellä maaliskuun lopulla. Neuvottelut saatiin päätökseen 8.5.

– Hallitus päätti tuolloin myös liiketoimintasiirroista, lomautuksista ja irtisanomisista, kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Merja Uuusitalo toteaa.

Eskoo luopuu tulkkaus-, sosiaaliasiamies- ja Opus Eskoon palveluista vuoden 2020 aikana. Lisäksi Seinäjoen kaupungin kanssa valmistellaan parhaillaan Kaarisillan ja Risuviidan liiketoimintasiirtoja.

Uusi palvelurakenne ja organisaatiokaavio

Eskoossa on päädytty myös lomautuksiin ja irtisanomisiin. Irtisanomiset koskevat yhteensä 29,5:ttä henkilöä vuoden 2020 aikana. Hallinnon ja kehittämisen vastuualueelta irtisanotaan 13,3 henkilöä.

Palvelutuotannon puolelta irtisanotaan 16,2 henkilöä. Eskoon vakinaisen henkilöstön määrä vähenee lähes sadalla henkilöllä. Muutosten jälkeen Eskooseen jää 297 työntekijää.

Irtisanottavista henkilöistä 16 kuuluu yhtymän johtoon ja esimieskuntaan. Uuteen hallinto- ja palvelurakenteeseen jää 7 esimiesasemassa olevaa henkilöä: 4 palveluesimiestä, palvelupäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja kuntayhtymän johtaja. Tehtävät tulevat kesäkuussa sisäiseen hakuun. Kuntayhtymän johtajan valintamenettelystä päättää kuntayhtymän valtuusto.

Lomautukset koskevat koko henkilökuntaa. Ensimmäiset lomautukset toteutetaan kesä-elokuun aikana. Lomautukset jatkuvat koko loppuvuoden ajan. Lomautusten kesto vaihtelee 7 – 20 päivään tehtävästä riippuen. Irtisanomisten jälkeen

Eskoo teki viime vuonna jo kolmannen tappiollisen tilinpäätöksensä. Säästötarve vuonna 2020 on 1,88 miljoonaa euroa.

– Kulurakenne on siis ollut kestämätön. YT-neuvottelujen osapuolet ovat tiedostaneet asian vakavuuden, ja vaikeita kysymyksiä on käsitelty yhteisymmärryksessä. Eskoon tehtävä on tukea asukkaiden ja asiakkaiden osallisuutta ja mahdollisuutta kasvuun ja ihmisarvoiseen elämään. Myös tulevaisuudessa, Merja Uusitalo korostaa.

The post Eskoolle uusi palvelurakenne ja organisaatiomalli appeared first on Eskoossa.fi.

Katso alkuperäinen artikkeli.
Tekijä: Iina Åman

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle