You are currently viewing Eskoon rajoitusohjeet harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoille

Eskoon rajoitusohjeet harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoille

ESKOON KORONAVIRUSTIEDOTE OPISKELIJOILLE 17.3.2020

Harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoja koskevat ohjeet

Tämänpäiväisten 17.3.2020 tietojen pohjalta Eskoo ei toistaiseksi peru tai keskeytä opiskelijoiden harjoittelu-/työssäoppimisjaksoja. Jos valtakunnalliset rajoitustoimenpiteet laajenevat koskemaan opiskelijoita työpaikalla, ratkaisut astuvat voimaan myös Eskoossa ko. päivämäärästä alkaen.

Opiskelijavastaava Sari Itämäki hoitaa keskitetysti kaikki opiskelijoiden harjoittelua ja työssäoppimista koskevat tiedustelut ja järjestelyistä sopimiset Eskoon kaikissa palvelukeskuksissa.

Sari Itämäki
puh. 050 474 6715
sari.itamaki@eskoo.fi

Toimintaohje poikkeusolojen ajaksi
OHJE KOSKEE JAKSOLLA JO OLEVIA SEKÄ JAKSOLLE TULEVIA OPISKELIJOITA

  • Sari Itämäki antaa opiskelijoille ja heidän harjoittelusta/työssäoppimisesta vastaavalle opettajalleen ohjeet pandemian aikaisesta toiminnasta Eskoossa.
  • Jokainen saa ohjeet henkilökohtaisesti puhelimitse tai TEAMSilla sekä kirjallisena.
  • Opiskelijat noudattavat samoja varotoimia kuin palkkatyösuhteessa olevat työntekijät. Kaikki henkilöstön saamat ohjeet koskevat siis myös opiskelijoita.
  • Opiskelijoiden tulee varautua tarvittaessa vaihtamaan välittömästi työyksikköä kesken harjoittelu-/työssäoppimisjakson. Velvoite koskee tasavertaisesti kaikkia eskoolaisia.
  • Opiskelijat ovat oppilaitoksen vastuuvakuutuksella harjoittelusuhteessa tai koulutussopimuksella. Oppilaitoksen velvollisuus on antaa riittävä määrä tietoa, neuvontaa ja opastusta opiskelijoille heidän oikeusturvastaan, mutta myös velvollisuuksista työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana.
  • Eskoon lounasravintolat ja kahvilat on toistaiseksi suljettu. Tästä syystä Eskoolla ei ole mahdollisuutta järjestää opiskelijaruokailuja poikkeusolosuhteiden aikana.
  • Joukkokokoontumiset Eskoossa on rajoitettu maan hallituksen ohjeen mukaisesti. Kokoontumisten sijaan suositaan TEAMS-verkkokokouksia, joihin myös opiskelijat voidaan kutsua mukaan.
  • Työvälineet verkkovälitteiseen työskentelyyn ovat oppilaitoksen ja opiskelijan välinen asia.
  • Palveluesimiehet ja muut opiskelijaohjauksesta vastaavat ovat velvoitettuja huolehtimaan siitä, että esimerkiksi työkokouksissa tai sisäisissä henkilöstökoulutuksissa huolehditaan ensisijaisesti työsuhteessa olevien osallistumismahdollisuuksista.

Mervi Huttula
palvelujohtaja, va kuntayhtymän johtaja
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

The post Eskoon rajoitusohjeet harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoille appeared first on Eskoossa.fi.

Katso alkuperäinen artikkeli.
Tekijä: Iina Åman

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle