You are currently viewing Etelä-Pohjanmaa saa psykologian lahjoitusprofessuurin

Etelä-Pohjanmaa saa psykologian lahjoitusprofessuurin

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä solmivat perjantaina 23.8.2019 rahoitussopimuksen Nepsy lahjoitusprofessuuri -hankkeesta. Sopimuksen allekirjoittivat korkeakouluyhdistyksen toiminnanjohtaja Olli-Pekka Viinamäki ja kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä lahjoittaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistykselle 525 000 euroa viisivuotisen professuurihankkeen toteuttamiseen 1.8.2019–31.7.2024.

Hankkeen tutkimus- ja kehitystyö kohdistetaan etenkin lapsiin ja nuoriin, joilla ilmenee kehitysvammaisuuden tai autismikirjon ongelmia, muita neurologisia ongelmia sekä näihin usein liittyviä psykologisia ongelmia.

Korkeakouluyhdistys tekee professuurista sopimuksen Tampereen yliopiston kanssa. Tampereen yliopisto valitsee tehtävään professorin, jonka tutkimusalana on kliininen ja kuntoutuspsykologia. Professorin toimipiste on Seinäjoella. Professorin lisäksi hankkeeseen palkataan 1–2 tutkijaa.

Olli-Pekka Viinamäki ja Jouni Nummi allekirjoittivat sopimuksen lahjoitusprofessuurista.
Olli-Pekka Viinamäki ja Jouni Nummi allekirjoittivat sopimuksen lahjoitusprofessuurista.

Hyvinvointia ja kansainvälistä mainetta Etelä-Pohjanmaalle

– Meillä on käsissämme todella hieno uusi avaus. Se tukee suoraan ihmisten hyvinvointia ja terveyttä maakunnassa. Eskoon tuoma rahoitus on ainutlaatuinen Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-verkostossa. Hanke monipuolistaa verkostoamme ja vahvistaa sen monitieteisyyttä. Saamme tuotettua Etelä-Pohjanmaalla tuoretta tutkimustietoa alan toimijoiden käyttöön, Olli-Pekka Viinamäki iloitsee.

– Professori ja tutkimusryhmä saavat tuekseen ammatillisen tukiryhmän. Tähtäämme siihen, että tietoa levittyy puolin ja toisin eri tahoille. Tämä tarjoaa meille hienon mahdollisuuden rakentaa myös kansainvälistä verkostoa ja tutkimustoimintaa. Professori tuo tullessaan tietoa tännepäin. Samalla saamme viedyksi Etelä-Pohjanmaalla tuotettua tietoa ja täällä kehitettyjä toimintamalleja myös kansainvälisille areenoille. Odotan kansainvälisen kiinnostuksen nousevan eteläpohjalaista tutkimusta kohtaan, Olli-Pekka Viinamäki toteaa.

TEKSTI JA KUVAT Iina Åman

 

The post Etelä-Pohjanmaa saa psykologian lahjoitusprofessuurin appeared first on Eskoossa.fi.

Katso alkuperäinen artikkeli.
Tekijä: Iina Åman

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle