You are currently viewing Green Care hoivaa ja aktivoi

Green Care hoivaa ja aktivoi

TEKSTI Iina Åman KUVAT Timo Aalto

 

Luonto- ja eläinavusteinen Green Care edistää ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Tuki- ja osaamiskeskus Eskoossa tavoitteena on kehittää Green Care -menetelmiä osaksi asumispalveluiden kuntoutusta sekä rikastuttaa asiakkaiden päiväaikaisten toiminnan palveluita.

Green Care jaetaan neljään osa-alueeseen, joita ovat luonto-, eläin-, puutarha- ja maatila-avusteisuus. Toiminta on tavoitteellista, vastuullista ja säännöllistä.

Menetelmä lisää asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvointia, yhdessä tekemistä, toimintakykyä, palautumista ja osallisuutta. Ihmiset saavat kokea luonnon elvyttävyyden ja olla osallisina toiminnassa kykyjensä mukaan.
–Luonto, puutarha ja eläinavusteisuus ovat osa arkeamme, Eskoon asumispalveluyksikkö Kotomarkin palveluesimies Johanna Mäki-Rautila kertoo.

Mallit täydentävät toisiaan

Osallistumismahdollisuuksien luominen kaikille eskoolaisille vaatii henkilöstöltä uusien työmuotojen haltuun ottamista. Lisäksi useimmat asiakkaat tarvitsevat vaihtoehtoisia tapoja ilmaista itseään ja kommunikoida ympäristön kanssa.

Esimerkiksi kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, jossa hyödynnetään ihmisen luonnollisia liikemalleja ja aistitoimintoja

– Eikä sovi unohtaa muistiin ja psykososiaaliseen kuntoutukseen liittyvää toimintaamme. Kun malleihin yhdistetään vielä Green Care, kaikki mallit tukevat ja täydentävät toisiaan, Mäki-Rautila korostaa.

Luonto rauhoittaa ja hoivaa

   • Verenpaine laskee
   • Stressi vähenee
   • Masennus lievittyy
   • Palautuminen paranee
   • Keskittymiskyky kasvaa
   • Mielialahormonit lisääntyvät
   • Liikkuminen lisääntyy
   • Osallisuuden tunne voimistuu
   • Eri aistikanavat aktivoituvat
   • Antaa väylän kommunikoida ympäristön kanssa
Johanna Mäki-Rautilaponin kanssa
-Käymme säännöllisesti hoitamassa nimikkoeläimiämme poniravitallilla, Johanna Mäki-Rautila kertoo.
Huolenpito eläimistä lisää hyvinvointia elämäään. 

The post Green Care hoivaa ja aktivoi appeared first on Eskoossa.fi.

Katso alkuperäinen artikkeli.
Tekijä: Iina Åman

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle