You are currently viewing Työ ja tekijä kohtasivat

Työ ja tekijä kohtasivat

Työ ja tekijä kohtasivat

Lahjakas.fi palkkasi motivoituneen kehitysvammaisen kiireapulaisen

Lahjakas.fi-verkkokaupalla on Pietarsaaressa varasto, jossa Eskoon työhönvalmennuksen asiakas Charlotta Nyman käy töissä. Hänen tehtäviinsä kuuluu tuotteiden sijoittaminen oikeille paikoilleen hyllyihin ja tilausten kerääminen lähetettäväksi asiakkaille.

Käymme työvalmentaja Anu Ollin kanssa katsomassa, miten Charlotta Nymanin työt sujuvat Lahjakas.fi-yrityksessä.


Anu Olli katsoo kun Charlotta Nyman etsii tuotteita oikeasta laatikosta

Nyman kerää keskittyneesti koriin pieniä leikkieläimiä paketointia varten. Hänellä on kädessään asiakkaan lähettämä tilauslista, ja oikea tuote löytyy numerosarjan avulla. Lähetys on pian lähdössä toiselle puolelle Suomea.

– Saa olla iloinen, että tällaiseen paikkaan pääsee töihin. Olen saanut olla jo yli vuoden kausiluontoisesti töissä tässä yrityksessä. Tällä hetkellä meillä on kiireinen aika. Joulun alla tilauksia on paljon, Nyman kertoo.

– Me työvalmentajat olimme aluksi mukana opettelemassa nämä tehtävät. Tässä paikassa kävi lopulta niin, että meillä oli enemmän opettelemista kuin valmennettavalla. Charlotta on hyvin visuaalinen ihminen, ja hänellä on näkömuisti. Sen avulla hän muistaa niin helposti, missä mikäkin tuote sijaitsee – toisin kuin minä, Anu Olli nauraa.

Kauppias sai tarkan tekijän

Lahjakas.fi:n kauppias Anna-Maria Pokela etsi vuosi sitten kiireapulaista Facebookissa. Apua olisi ollut saatavilla, mutta vain palkkaamalla työntekijä työsuhteeseen.

– Minulle taas oli tärkeää, että voin maksaa avusta laskulla. Anu Olli tai joku muu Eskoon työntekijä oli ilmeisesti nähnyt ilmoitukseni Facebookissa. Anu otti myöhemmin yhteyttä ja kertoi työvalmennuskokeilusta. Se vaikutti mielenkiintoiselta, Anna-Maria Pokela kertoo.

Kauppias toteaa, että työtehtäviin valmentamisen ja tuen paikan päällä on oltava jatkuvaa.

Toki tämä koskee kaikkia uusia työntekijöitä muutenkin. Kokeilemalla selviävät henkilön vahvuudet ja heikkoudet ja se, mitkä työtehtävät sopivat kullekin parhaiten.

– Olen saanut erittäin tarkan ja innokkaan apulaisen kiirekausiin. Charlotta on myös hyvää seuraa; me kummatkin osaamme tehdä töitä hiljaa itseksemme ja sopivin välein heittää huumoria.

Yksinyrittäjän ja verkkokauppiaan työaikana ei ole kovinkaan säännöllistä. Pokela tunnustaa, että päivän aloitus saattaa venyä.

– Charlottasta on itselleni se iso hyöty, että päiviini on tullut rytmiä: on pakko olla ajoissa työpaikalla avaamassa ovi. Silloin ehdin saamaan aikaankin enemmän.

Työ palkitsee tekijää ja työnantajaa

Työvalmentaja tuntee asiakkaansa ja tietää millaisiin töihin ja olosuhteisiin hän soveltuu. Eskoon Pietarsaaren palvelukeskuksessa on noin 25 päivätoiminnan asiakasta, joista noin puolet soveltuisi työelämään.

Eskoon työhönvalmennuksessa asiakkaat oppivat muun muassa keittiötöitä, siivousta ja kassatyöskentelyä. He ovat työllistyneet esimerkiksi pakkausten purkamiseen ja tavaroiden hyllyttämiseen sekä keittiö- ja siivoustyöhön.

Anu Olli toivoo, että työnantajat huomaisivat kehitysvammaisten ihmisten kyvyt.

– Yrityksissä on varmasti paljon työtehtäviä, joissa tarvittaisiin kiireapua ja lisäkäsiä. Sekä työnantajat että työntekijät saavat meiltä työvalmentajilta tuen ja avun. Opettelemme ensin työt ja opastamme sitten asiakkaamme työtehtäviin, eli työhönvalmennus ei ole lopulta työnantajan ajasta pois.

Työhönvalmennuksen opinnot innostivat uuteen

Anu Olli
Anu Olli huolehtii, että Charlotta Nymanin työt sujuvat hyvin Lahjakas.fi:ssä.

Työvalmentaja Anu Olli on työskennellyt Eskoon Pietrsaaren palvelukeskuksessa vuodesta 2003. Aiemmin hän toimi ohjaajana ja kiinnostui sitten työnantajan tarjoamasta työhönvalmennuksen koulutuksesta. Nyt kokemusta työvalmentajana Eskoon työ- ja päivätoiminnassa Veturissa on kertynyt vuoden verran.

– Olen innostunut. Täällä saa miettiä päivittäin asiakkaiden voimavaroja, heidän osaamistaan ja sitä miten he voisivat kehittyä ja selviytyä työtehtävistään.

– Tavoitteena on, että asiakkaat pystyvät työskentelemään itsenäisesti. Työvalmentajat tukevat heitä taustalla. Rikkautta on se, että meillä on niin erilaisia valmennettavia. Jokaisella on oma tapansa oppia ja toimia. Mietimme päivittäin keinoja, joiden avulla kukin onnistuu parhaiten.

 

Työhönvalmennus Eskoossa

Eskoon monialaista työhönvalmennusta järjestetään erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä.

Henkilölle nimetään vastuuvalmentaja, jonka kanssa laaditaan valmennussuunnitelma. Työhönvalmennusta järjestetään yksilöllisesti 1–5 päivänä viikossa. Valmennuspäivän pituus asiakkaalle on 4–6 tuntia.

Yksilövalmennuksen lisäksi asiakas voi osallistua ryhmämuotoiseen valmennukseen. Ryhmävalmennus tukee asiakkaan arjen hallintaa, opiskeluvalmiuksia tai työkykyisyyttä. Työvalmentajan tuki määräytyy valmennettavan tarpeiden ja vahvuuksien mukaan. Tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

Toiminta antaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää osaamistaan ja vahvuuksiaan aidoissa työolosuhteissa. Työhönvalmennuksessa havainnoidaan muun muassa asiakkaan kokemuksia työn kuormittavuuteen vaikuttavista tekijöistä, stressinhallintavalmiuksista, työprosessien hallinnan taidoista, kyseessä olevien työtehtävien ja toimialan sopivuudesta sekä tieto- ja taitotasosta.

TEKSTI JA KUVAT Iina Åman

The post Työ ja tekijä kohtasivat appeared first on Eskoossa.fi.

Katso alkuperäinen artikkeli.
Tekijä: Iina Åman

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle