You are currently viewing Vammaispalvelut osa sote-uudistuksen kehitystyötä

Vammaispalvelut osa sote-uudistuksen kehitystyötä

Vammaispalvelujen kehittäminen on osa meneillään olevaa sote-uudistusta. Lähes 30 Etelä-Pohjanmaan kuntien vammaisneuvostojen sekä vammaisjärjestöjen edustajaa kokoontui syyskuussa yhteiseen työpajaan. Työpajassa kuultiin ajankohtaista tietoa vammaispalvelujen kehittämisestä matkalla kohti hyvinvointialuetta sekä osallistuttiin vammaispalvelujen yhteiskehittämiseen. Tilaisuus toteutettiin Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ja Invalidiliiton yhteistyönä.

Tilaisuudessa esiintyi pääsihteeri Merja Heikkonen sosiaali- ja terveysministeriön Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEsta sekä vammaisneuvostojen edustajana Sari Riskumäki Kurikasta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Invalidiliiton järjestöasiantuntija Hanna Lahti.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ajankohtaiset terveiset tilaisuuteen toi kuntayhtymän johtaja Kaija Metsänranta. Hän toimii Eskoon edustajana myös Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen eli VATEn jäsenenä. Erityishuoltopiirit, jollainen ESkookin on, sulautuvat jatkossa osaksi hyvinvointialueita. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminta ja henkilöstö siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö pääasiallisesti työskentelee. Hyvinvointialueen tulevien vaikuttamistoimielinten, mukaan lukien vammaisneuvoston, suunnittelusta vastaa VATEn alla toimiva yhdyspintajaosto.

Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen kehittämistyöstä oli kertomassa vammaispalvelun asiantuntija Piia Jaskari. Valmistelussa on aloitettu vammaisten asumisen sekä henkilökohtaisen avun osa-alueista. Vammaisten asumisesta on työstetty palvelutuotteiden sisällön määrityksiä, kartoitettu toimintatapoja tuottaa kotona asumisen tukea vammaisille sekä aloitettu vammaispalvelujen asiakasohjauksen yhteinen määrittely. Henkilökohtaisesta avusta on valmistumassa selvitys henkilökohtaisen avun avustajien palkkauksesta Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi on aloitettu selvitystyötä vammaispalvelun asiakasprosessin yhtenäistämisestä alueella.

Tilaisuudessa järjestettiin vammaispalvelujen yhteiskehittämisen työpaja. Työpajassa nostettiin esiin ehdotuksia, jotta voidaan varmistaa vammaisneuvostojen ja vammaisjärjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sote-uudistuksen valmistelussa.

Vammaispalveluiden kehittäminen jatkuu Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2022 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen alla. Vammaispalvelun yhtenäistyötä valmistellaan yhteistyössä mm. VATEn palvelujaoston kanssa.

The post Vammaispalvelut osa sote-uudistuksen kehitystyötä appeared first on Eskoossa.fi.

Katso alkuperäinen artikkeli.
Tekijä: Iina Åman

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle