Etusivu > Koulutustarjonta > Kouluttajien esittelyt

Kouluttajien esittelyt

Anu Sorvisto, fysioterapeutti (Yamk), projektityöntekijä; kehitysvammaisuus ja muistisairaudet.
Toimin Tuki- ja osaamiskeskus Eskoossa kehitysvammaisten muistisairauksien asiantuntijana. Minulla on pitkä työkokemus kehitysvammaisten parissa työskentelystä. Tarjoan koulutusta ja konsultaatiota sekä ohjausta kehitysvammaisten muistisairauksiin liittyvissä asioissa.
muisti@eskoo.fi

Juha Engström

Juha Engström, Avekki-kouluttaja, lähihoitaja. 
Kävin Avekki 1 -peruskurssin vuonna 2009 ja kouluttajakoulutuksen vuonna 2010. Siitä lähtien olen toiminut kouluttajana. Hakeuduin kouluttajaksi siitä syystä, että näin silloin tärkeänä asiana lisätä henkilökunnan osaamista haastavan/aggressiivisen asiakkaan kohtaamisessa, ja haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyssä. Koin silloin itse saavani koulutuksesta lisää varmuutta asiakkaan kohtaamiseen ja myös turvallisempia keinoja hallita fyysisesti aggressiivista asiakasta. Oma varmuus näkyy myös vuorovaikutuksessa ja siten rauhoittaa asiakasta heti kohtaamisen alussa ja siksi näen tämän asian yhä tärkeänä. Avekki-peruskurssi lisää siten myös asiakkaiden turvallisuutta, kun henkilökunnan käytössä on hyvä tilanteiden ennaltaehkäisy ja turvallinen, kivuton hallinta.
avekki@eskoo.fi

Tanja Ruth, Avekki-kouluttaja, lähihoitaja. AVEKKI-toimintatapamalli on sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä korostava, työyhteisöä ja organisaatiota kokonaisvaltaisesti koskeva malli, joka huomioi ohjaavan lainsäädännön ja yleisesti hyväksytyt eettiset periaatteet.
avekki@eskoo.fi

Johanna Ala-Renko, Kinestetiikka-kouluttaja. Toimin Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksessa autismikuntoutus-ohjaajana.
Olen saanut toimia kehitysvammaisten lasten ja aikuisten kanssa vuodesta 1999. Kinestetiikkaan tutustuin vuonna 2012. Valmistun kinestetiikkakouluttajaksi 2020. Lasten yksikkö Pikkupihlaja lähti mukaan laatuyksikköprosessiin 2017, saavutimme laatuyksikkö kriteerit 2018. ”Upeinta on ollut kun on saanut huomata miten paljon voimavaroja ja taitoja jokaisesta asiakkaasta löytyy”.
kinestetiikka@eskoo.fi

Seppo Hauta, Kinestetiikka-kouluttaja. Toimin Eskoon tuki- ja osaamis-keskuksessa kuntohoitajana.
Olen tutustunut kinestetiikkaan v. 2005, ja saanut kouluttajan pätevyydet v. 2011. Kinestetiikan syventävän kurssin kouluttajan pätevyyden sain v. 2015. Olen myös yksi Suomen kinestetiikkayhdistys ry:n perustajajäsenistä. Olen kouluttanut yhteensä hoitajia/terapeutteja noin 1800 eri puolilla Suomea. Pääasiallisesti koulutukset ovat suuntautuneet kehitysvammapuolelle ja ikäihmisten yksiköihin.
kinestetiikka@eskoo.fi