Avekki

Avekki-toimintatapamallin keskeinen sisältö

AVEKKI-toimintatapamalli on sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä korostava, työyhteisöä ja organisaatiota kokonaisvaltaisesti koskeva malli, joka huomio ohjaavan lainsäädännön ja yleisesti hyväksytyt eettiset periaatteet. Aggression ennaltaehkäisy ja hallinta toteutuu parhaiten, kun AVEKKIa sovelletaan tiiviissä yhteistyössä organisaatiokohtaisten työturvallisuusjärjestelmien kanssa.

Avekki – koulutukset:

koulutukset AVEKKI 1-koulutus on kestoltaan 12-24 tunnin kokonaisuus, jonka keskeisimmiksi painopistealueiksi on valittu aggression ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin sekä tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen. Koulutus antaa myös lisäosaamista aggressiivisuutta ja väkivaltaa työssään kohtaavalle työntekijälle, vahvistaa hänen tiimi- ja yhteisöllisyystaitoja, omaa stressinhallintaa, tunnetilan säätelyä ja työssä jaksamista. 

AVEKKI 1-koulutus joka on minimissään 12 tuntia, oikeuttaa osallistujaa saamaan todistuksen koulutuksesta.  

AVEKKI-ylläpitokoulutuksissa pääasiassa kerrataan ja syvennetään jo aiemmin AVEKKI 1-koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja. Ylläpitokoulutuksen sisältö, laajuus ja tiheys suunnitellaan yksilöllisesti tarpeiden mukaan ja niissä voidaan tarjota myös uusia koulutussisältöjä. 

Kaikkien koulutusten tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaalle että työntekijälle.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

avekki@eskoo.fi

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle