Kinestetiikka

Kinestetiikka – voimavaralähtöinen toimintamalli 

Ihmisen luonnollisilla liikemalleilla, aistitoimintojen ymmärtämisellä ja ihmisen kunnioittavalla kohtaamisella on merkitystä liikkumisen itsehallinnalle ja oppimiselle. Kaikki ihmisen toiminnot ovat liikkumisaktiviteetteja ja näiden kautta ihminen pystyy hahmottamaan itseään ja ympäristöään.  

Kinestetiikka on voimavaralähtöinen lähestymistapa, joka tarjoaa perustavanlaatuisen ymmärryksen ihmisen toiminnoista sekä liikkeen ja liikkumisen merkityksestä. Kinestetiikka on asiakkaan kokonaisvaltainen avustamismenetelmä, joka mahdollistaa asiakkaan ja avustajan voimavarojen optimaalisen hyödyntämisen avustustilanteissa. Kinestetiikka parhaimmillaan vähentää fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta sekä lisää avustamisen mielekkyyttä. Kokemusten sekä tutkimusten mukaan asiakas osallistuu aktiivisemmin toimintaansa ja pystyy hyödyntämään omia voimavarojaan. Jäykkyys, kivut, levottomuus ja hoidon vastustaminen vähenevät Kinestetiikan myötä. Avustajan fyysinen kuormitus vähenee.

Kinestetiikasta järjestetään sekä perus- että syventäviä kursseja.  

Kinestetiikan peruskurssit 4pv

Kurssi rakentuu Kinestetiikan teoreettisesta tiedosta, yksilö-, pari- ja ryhmäharjoitteista. Kurssilla opit käytännönläheiset tiedot ihmisen liikkumisesta ja toiminnoista, jotta voit avustaa toista ihmistä yksilöllisesti, kevyesti ja omaa sekä avustettavan terveyttä tukien.

Peruskurssin tavoitteet:

 • Opit oman kehosi hallintaa
 • Ymmärrät, mikä vaikutus omalla liikkumisellasi on avustustilanteissa
 • Opit tukemaan asiakasta tavalla, joka mahdollistaa hänen aktiivisen osallistumiensa toimintaan
 • Tunnet Kinestetiikan käsitteet ja osaat käyttää niitä apuvälineinä avustustilanteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • Kehität liikkumistasi avustustilanteissa sellaisiksi, että se estää tuki- ja liikuntaelimistösi kuormittumisen
 • Saat tietoja ja taitoja erilaisiin avustustilanteisiin, joita voit toteuttaa suoraan työssäsi

Lähtökohtana ovat kurssilaisen omat käytännön avustustilanteet ja haasteet. Tarkastelemme ihmisen toimintoja liikkumisen näkökulmasta. Kinestetiikan käsitteitä työstetään oman kehokokemuksen ja parityöskentelyn kautta, mahdollisesti myös käytännön harjoitukset asiakkaiden kanssa.

Kinestetiikan syventävä kurssi

Syventävän kurssin tavoitteet:

 • Olet syventänyt tietojasi Kinestetiikan kuudesta käsitteestä sekä teoreettisesti että käytännössä. Kykenet määrittelemään käsitteet omin sanoin sekä yhdistämään määritelmäsi käytännön esimerkkeihin
 • Kykenet arvioimaan potilaan/asiakkaan tilannetta käsitteiden perusteella. Samalla hyödynnät sopivia toimintamalleja, jotka auttavat sinua analyysiprosessin toteuttamisessa.
 • Laajennat omia liikkumis- ja toimintakykyjäsi. Tunnet henkilökohtaiset vahvuutesi ja kehittymismahdollisuutesi toiminnassasi potilaan/asiakkaan kanssa. Olet määritellyt oman oppimisprosessisi seuraavien 3 kuukauden ajalle.
 • Kykenet analysoimaan kolleegojesi kanssa vaikeita potilastilanteita osastollasi sekä reflektoimaan ideoitasi Kinestetiikan käsitteiden avulla.
 • Ymmärrät oman liikkumisen vaikutuksen avustustilanteissa
 • Opit tukemaan toista ihmistä tavalla, joka mahdollistaa tämän aktiivisen osallistumisen. 
 • Saat tiedot ja taidot, jota voi hyödyntää välittömästi käytännössä

Kouluttajat ovat Suomen Kinestetiikkayhdistys Ry.n valtuuttamia Kinestetiikkakouluttajia

Yksilölliset ohjauskäynnit asiakkaan toimintaympäristössä

Yksilöllinen ohjauskäynti sisältää asiakkaan/avustajan ohjaamisen hänen omassa toimintaympäristössään ympäristöä hyödyntäen. Lähtökohtana ovat asiakkaan omat käytännön arjen tilanteet, huomioiden asiakkaan toiminnollisuuden, vuorovaikutuksen, liikkumisen, siirtymisen kehon hahmotuksen. Tavoitteena on hyödyntää asiakkaan omaa aktiivisuutta.

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo ja Suomen kinetetiikkayhdistys ry ovat sopineet yhteistyökumppanuuden kinestetiikan toteuttamiselle. 

Yhteystiedot 

kinestetiikka@eskoo.fi 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle