Hankkeet

Autismin kirjon palveluohjaus -hanke

Eskoon tuki- ja osaamiskeskus tarjoaa palveluohjausta autismin kirjon henkilöille, joilla on edessään elämän siirtymävaihe tai joka tarvitsee neuvoja alueellisista autismin kirjon henkilöille suunnatuista palveluista. Palveluohjaaja tukee ja ohjaa asiakkaita, perheitä ja yhteisöjä arjen tilanteissa, jakaa autismiosaamista ja -tietoa ja on pyydettäessä apuna ohjaamassa asiakkaiden aistipulmissa tai haastavissa tilanteissa.

Palvelua rahoittaa Eskoon lisäksi Kiuru, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. 

Lue lisää Autismin kirjon palveluohjaus -hankkeesta >>