Opiskelijoille

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä toimii opetuskenttänä pääasiassa ammattikorkeakoulun ja toisen asteen opiskelijoille. Työssäoppimisen paikkoina toimivat kaikki kuntayhtymän toimipisteet.

Opiskelijoiden ohjattu työssäoppiminen perustuu oppilaitosten ja kuntayhtymän välisiin sopimuksiin.

CLES-opiskelijapalautekysely

Anna palautetta harjoittelujaksostasi ja saamastasi ohjauksesta

Opiskelijapalautekyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta Tuki- ja osaamiskeskus Eskoossa toteutettavan ohjauksen laadusta. Saadun palautteen avulla kehitämme ohjaustamme edelleen. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille. Kyselyn tulokset raportoidaan työyksiköihin.

Pyydämme sinua vastaamaan kyselylomakkeeseen harjoittelujaksosi lopussa. Osallistuminen on vapaaehtoista ja kysely on luottamuksellinen. Kyselyssä on yhteensä 52 kysymystä, joihin vastaaminen vie aikaa 10-15 minuuttia. CLES-kyselyn lisäksi voit antaa palautetta harjoitteluyksikköösi myös suullisesti tai kirjallisesti.

Linkki kyselyyn