Kaarisilta

Tarjoamme osallisuutta tukevaa sekä työllistymistä tukevaa toimintaa erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Toteutamme toiminnan asiakkaan toimintakyvyn mukaisena toimintana. Järjestämme myös vapaa-ajantoimintaa Eskooon alueella asuville asukkaille. Tarjoamme palveluita noin 70 asiakkaalle ja olemme avoinna arkisin maanantaista perjantaihin.

Eskoon kahvila pyörii Kaarisillan työvalmennuksen kautta.

Tukea itsenäiseen elämään

Kohtaamme asiakkaat yksilöinä ottaen huomioon jokaisen yksilölliset tarpeet, tiedot, taidot ja kokemukset. Laadimme jokaiselle asiakkaalle henkilökohtainen suunnitelman, jossa huomioimme asiakkaan omat tavoitteet ja tarpeet. 

Itsenäiseen elämään ja aikuisuuteen tukevaa toimintaa

Järjestämme tavoitteellista valmennusta jatko-opintoihin peruskoulun päättäneille erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Valmennus on itsenäiseen elämään ja aikuisuuteen tukevaa tavoitteellista opetusta ja ohjaamista.  Valmennuksen kesto on 1-3 vuotta asiakkaan tarpeesta riippuen. Valmennukseen voi hakea suoraan peruskoulun jälkeen tai myöhemmin.

Toiminnassa korostuvat kasvatuksellinen, kuntouttava ja ohjaava työote sekä moniammatillisuus. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan peruskoulussa opittuja taitoja ja antaa valmiuksia jatko-opintoihin. Kommunikaatiota tuemme yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Toimintaan hakeutuminen

Hakuaika uusiin alkaviin ryhmiin on keväisin. Suunnittelemme koulutuksen ja toiminnan sisältöä ja kestoa eri osa-alueita painottaen.

Fillaripaja

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö:

Liisa Puskala, palveluesimies

p. 050 474 6852

Yksikön yhteystiedot:

  • Henkilökunta, A-pää 06 415 6850 tai 050 474 6850
  • Henkilökunta, B-pää 050 474 6878 tai 050 474 6879

Osoite:

Päätie 49, 60280 Seinäjoki