Lasten- ja nuortenkoti Vanamo

Sijaishuolto: Tarjoamme lastensuojelun sijaishuollon palveluita erityistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta tarvitseville lapsille ja nuorille. Tavoitteenamme on järjestää turvallinen, kuntouttava ja kodinomainen kasvuympäristö. Pidämme tärkeänä yhteistyötä lasten ja nuorten vanhempien ja läheisten kanssa. Otamme vastaan lapsia ja nuoria kaikkialta Suomesta.

Jälkihuolto: Tarjoamme 18 – 24 vuotiaille nuorille jälkihuollon palveluja. Vanamossa on yksi itsenäistymisasunto, jonne nuori saa vahvaa ohjausta ja tukea. Nuoret saavat meiltä jälkihuollon palveluja myös omiin koteihinsa.

Perheohjaus: Tarjoamme perheohjausta ja tukea erityislasten perheisiin.

Toimintaamme ohjaa lastensuojelulaki

Palvelumme keskiössä on lapsi. Sijoitukset tehdään aina lastensuojelulain mukaisilla päätöksillä. Sijaishuolto sisältää lapsen tarvitseman hoidon, huolenpidon, kasvatuksen ja tarvittavat tutkimukset sekä kuntouttavat tukipalvelut.  Toimimme yhteistyössä lapsen ja nuoren sijoittajakunnan kanssa. Vanamon osastot ovat vahvasti resursoituja.

Tärkeitä arvojamme ovat inhimillinen kohtaaminen, vastuullisuus ja turvallisuus. Työmme tarkoituksena on tukea lapsen elämää, hyvinvointia ja kuntoutumista.

Moniammatillisuus ja osaaminen

Vanamossa työskentelee moniammatillinen työryhmä, joka koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä. Vahvuuksiamme ovat neuropsykiatrinen osaaminen ja  asiantuntemus kehitysvammaisuudesta. Vanamon lasten asioissa on mukana lastenpsykiatri ja yleislääkäri viikoittain. Tarvittaessa käytämme neuropsykiatrin konsultaatiota.

Meillä päivittäisessä käytössä ovat tunnetaitoja, kommunikaatiota ja oman toiminnan ohjaamista tukevat menetelmät.

Vanamon osastot Kanerva, Kataja ja Kaarna 

Laadimme jokaiselle lapselle yksilöllisen hoito- ja kasvatussuunnitelman. Vietämme Vanamossa kodinomaista elämää: leivomme ja laitamme ruokaa, teemme yhdessä läksyjä, harrastamme ja pelaamme monenlaisia pelejä. Käymme uimassa ja harrastamassa liikuntaa Eskoon omissa liikuntatiloissa.

Green Care -toimintamme sisältää luonto- ja eläinavusteista toimintaa. Hoidamme kesäkanoja ja lampaita, teemme metsäretkiä ja maatilavierailuja.

Kanervassa  ja Kaarnassa huolehdimme lapsista, joilla on esimerkiksi neuropsykiatrista oirehdintaa tai käytös- ja tunne-elämän häiriöitä. Lapsilla voi olla myös puutteita vuorovaikutus- ja kognitiivisissa taidoissa. Lapset tarvitsevat intensiivistä ohjausta. Kanervassa on paikka 6 lapselle ja Kaarnassa 7 lapselle.

Katajassa huolehdimme kehitysvammaisista lapsista. Lisäksi lapsilla voi olla autismikirjon diagnoosi. Kataja tarjoaa intensiivistä huolenpitoa ja hoitoa. Paikka 5 lapselle.

https://youtu.be/O4TrlwuBbss

Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt:

Tiina Pitkänen, palveluesimies
050 474 6869

Erja Kivisaari, tiimivastaava (paikkatiedustelut)
050 474 6920

Yksikön yhteystiedot

 • Kanerva
  • Niina Ujanen 10.7.2022 asti
  • Taina Huhtanen 11.7.2022 alkaen
   050 474 6872 tai osastolle 050 474 6873
 • Kaarna
  • Anna Palovuori
   050 474 6790 tai osastolle 050 474 6870
 • Kataja
  • Johanna Aaltonen
   050 474 6871 tai osastolle 050 474 6868

Osoite:

Tupatie 41, 60280 Seinäjoki