Lasten- ja nuortenkoti Vanamo

Sijaishuolto: Tarjoamme lastensuojelun sijaishuollon palveluita erityistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta tarvitseville 6 – 17 vuotiaille lapsille. Sijaishuollon tavoitteena on järjestää lapselle turvallinen ja kuntouttava kasvuympäristö. Tarjoamme sijaishuollon laitospaikkoja kaikkialle Suomeen.

Jälkihuolto: Tarjoamme 18 – 24 vuotiaille nuorille jälkihuollon palveluita.

Perheohjaus: Tarjoamme ennalta ehkäisevää lastensuojelun avoperhepalvelua, ohjausta ja tukea erityislapsille ja heidän perheilleen. Toimimme pääasiassa lapsen omassa ympäristössä.

Toimintaamme ohjaa lastensuojelulaki

Vanamossa on kolme osastoa. Sijoitukset tehdään aina lastensuojelulain mukaisilla päätöksillä. Vanamon osastot ovat vahvasti resursoituja. Tärkeitä arvojamme ovat inhimillinen kohtaaminen, vastuullisuus ja turvallisuus.  

Sijaishuolto sisältää lapsen tarvitseman hoidon, huolenpidon, kasvatuksen ja tarvittavat tutkimukset sekä kuntouttavat tukipalvelut. Palvelumme keskiössä on lapsi, hänen turvallisuutensa, hyvinvointinsa, hyvä arki, kuntoutuminen sekä yhteistyö lapsen läheisten ja verkoston kanssa. Tuemme lasten ja nuorten yhteydenpitoa heidän läheisiinsä. Toimimme yhteistyössä lapsen ja nuoren perheen ja sijoittajakunnan kanssa.

Meille  jokainen lapsi ja nuori on arvokas omana ainutlaatuisena itsenään. Tavoitteemme on taata lapsen ja nuoren turvallisuus ja fyysinen koskemattomuus. Painotamme työssämme tinkimätöntä laatua, hoidon yksilöllisyyttä sekä Vanamon yhteisöllisyyttä. 

Moniammatillisuus ja osaaminen

Vanamossa työskentelee moniammatillinen työryhmä, joka koostuu vahvasti resurssoidusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä. Vahvuuksiamme ovat neuropsykiatrinen osaaminen, haastavan käyttäytymisen muotojen tuntemus ja  asiantuntemus kehitysvammaisuudesta. Vanamon lasten asioissa on mukana lastenpsykiatri ja yleislääkäri viikoittain. Lisäksi neuropsykiatrin konsultaatiot ovat kuukausittain.

Vanamon kolme osastoa Kanerva, Kataja ja Kaarna 

Kanervassa huolehdimme lapsista joilla on neuropsykiatrista oirehdintaa ja/tai käytös- ja tunne-elämän häiriö (mahd. lievä kehitysvamma). Lapset ovat aktiivisia ja harrastavat paljon. Paikka 6 lapselle.

Kaarnassa asuvat lapset, joilla on intensiivisen hoidon tarve, mahdollisesti kognitiivisissa taidoissa puutteita ja / tai neuropsykiatrista oirehdintaa. Paikka 4 lapselle

Katajassa huolehdimme kehitysvammaisista lapsista. Lisäksi lapsilla voi olla autismin kirjon diagnoosi ja käytös- ja tunne-elämän haasteita. Kataja tarjoaa intensiivistä läsnäoloa ja huolenpitoa jokaisen yksilöllisen tarpeen mukaan. Paikka 5 lapselle.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt:

Tiina Pitkänen, palveluesimies
p. 050 474 6869

Yksikön yhteystiedot

  • Kanerva: Erja Kivisaari p. 050 474 6872, tai osastolle 050 474 6873
  • Kaarna: Anna Palovuori p. 050 474 6790 tai osastolle 050 474 6870
  • Kataja: Sanna Katajamäki p. 050 474 6871 tai osastolle 050 474 6868

Osoite:

Tupatie 41, 60280 Seinäjoki

Photo Timo aalto