Toimela

Yhteystiedot:

Heidi Pakkala, palveluesimies

050 474 6747

toimela@eskoo.fi

Osoite:

Päätie 52, 60280 Seinäjoki

 

Monipuolista toimintaa Toimelassa

Päiväaikainen toiminta on tarkoitettu henkilölle, jolla ei ole edellytyksiä työsuhteiseen työhön. Toimelan palvelu järjestetään Eskoon Seinäjoen tuki- ja osaamiskeskuksessa.

Toimelassa asiakas saa yksilöllistä tukea ja vahvistusta jokapäiväiseen elämään ja monenlaista mielekästä päiväaikaista toimintaa. Otamme huomioon asiakkaan tarpeet, tiedot, taidot ja kokemukset. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi, mahdollisimman itsenäinen ja onnellinen elämä.

Osallisuutta tukevat palvelut

Osallisuutta tukevat palvelut mahdollistavat asiakkaalle mielekästä tekemistä ja toimintaa pienryhmissä. Tavoitteenamme on mahdollistaa onnistumisen kokemuksia sekä ylläpitää ja kehittää henkilökohtaisia kykyjä ja taitoja. Tarjolla on  kädentaitojen harjoittamista, musiikki- ja bänditoimintaa, kotitöiden harjoittelua, mediataitoja ja luovaa työtä.

Green Care -menetelmät kuuluvat Toimelan päiviin. Kasvatamme kukkia, harrastamme hyötykasvien lavaviljelyä ja teemme erilaisia pihatöitä Eskoon ympäristössä. Olemme mukana hoitamassa Eskoon kesälampaita, ja erilaiset eläinvierailut ovat osa toimintaamme.

Työhönvalmennus

Tarjoamme työhönvalmennusta, jolla tuemme henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä harjoittelemme työelämätaitoja. Vahvistamme henkilön ammatillista osaamista ja tuemme yksilöllistä toimintakykyä. Tarjoamme työhönvalmennusta lähialueen työpaikoilla sekä Kahvila Tähtihetkessä.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle