Koivusilta

Tarjoamme työikäisten palveluja eritasoista tukea tarvitseville henkilöille. Lisäksi tarjoamme lapsi- ja perhepalveluna kuntoutusohjausta sekä autismikuntoutusohjausta. Kuntoutusohjauksen järjestämme liikkuvana palveluna lapsen kotona tai lähiverkostoissa.

Palvelumme tukevat asiakkaiden yksilöllisten suunnitelmien toteuttamista. Meillä asiakas saa vahvistusta omien valintojen ja päätösten tekemiseen. Yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa on meille tärkeää.

Monipuolista toimintaa Koivusillassa

 • Monipuolisia kädentaitoja, alihankintatöitä, karkea- ja hienomotorisia harjoituksia, koritehtäviä ja vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käyttöä
 • Työvalmennusta erilaisilla työpaikoilla ja palvelukeskuksen omissa tiloissa
 • Yhteisökokouksia, asiakkaiden omia palavereja, sosiaalisten taitojen harjoittelua, ATK-harjoituksia ja sanomalehtikatsauksia
 • Kodinhoitoa, kotitaloutta, siivousta ja ulkotöitä
 • Aistiharjoituksia ja rentoutusta aistihuoneessa
 • Viikoittaista vapaa-ajantoimintaa, retkiä, draamaa, musiikkia ja liikuntaa

Järjestämme myös vapaa-ajantoimintana askartelua, elokuvahetkiä, karaokea, pelejä, yhdessäoloa ja liikuntaa.

Tiedotamme asiakkaita ja lähiverkostoa toiminnasta  joka viikko kuvallisen ja selkokielisen viikko-ohjelman avulla.

Myymälä

Myymälämme on avoinna ma–to klo 9–15 ja pe klo 9–14.

Yhteystiedot

Päivittäiset asiat

Minna Mansikka-aho
p. 050 474 6846

Asiakas- ja henkilöstöhallinnon asiat

Sirpa Bomberg, palveluesimies, etäyksiköt
p.050 474 6816

Minna Mansikka-aho, tiimivastaava, etäyksiköt
p. 050 474 6846

Yksikön muut puhelinnumerot

 • Isookamari ja Pikkukamari 050 474 6845
 • Duunitupa 050 474 6760
 • Värkköötupa 050 474 6847
 • Askarestupa 050 474 6848
 • Keittiö 050 474 6849
 • Ostari 050 474 2723

Osoitteet

Koivusilta
Veljestentie 2, 66440 Tervajoki

Ostari 
Loukontie 2, 66440 Tervajoki