Etusivu > Palvelut

Palvelut

Elämää tiedolla, tunteella ja tuella

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen osaaja, kehittäjä ja tuottaja. Tuotamme vammaispalveluita, joita asiakkaat tarvitsevat elämänkaarensa eri vaiheissa ja monitahoisissa tilanteissa.

Tarjoamme kehitysvammaisten erityishuollon lisäksi lastensuojelulain mukaisia laitospalveluja sekä vammaisalan täydennyskoulutusta.

Vammaisten erityishuollon tarkoitus

  • edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista
  • edistää henkilön itsenäistä toimeentuloa ja sopeutumista yhteiskuntaan
  • turvata henkilön tarvitsema hoito ja muu huolenpito.

Meille on tärkeää, että voit luonamme hyvin.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle