Apua kriiseissä

Tilannearvio

Asiantuntijoiden apu on saatavilla, kun asiakkaalla, hänen läheisillään tai yhteisöllä on kriisi tai huoli tilanteen kriisiytymisestä. Teemme asiakkaan kokonaistilanteensta työpariarvion haastattelemalla asiakasta ja hänen lähihenkilöitään 1–5 kertaa.

Haastattelun tarkoituksena on kerätä mahdollisimman monipuolisesti tietoa tilanteeseen vaikuttaneista tekijöistä. Työskentelyn perusteella teemme yhteenvedon ja annamme suosituksia jatkotoimenpiteistä.

Tukea asiakkaalle ja lähiverkostolle

Psykososiaalisissa ongelmatilanteissa ja akuuteissa kriisitilanteissa asiakas ja hänen lähiverkostonsa saavat tukea Neuropsykiatrisen mielenterveystyön asiantuntijoilta. 

Tutkimus- ja kuntoutusjaksolle

Eskoon Mielenterveysyksikkö ja siihen kuuluva Joustavan palvelun yksikkö tarjoavat  tutkimus- tai kuntoutusjaksoja erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle tai aikuiselle. 

Tukitiimi

Moniammatillisen työryhmän palvelu kehitysvammahuollon palveluyksikölle, kun ammattilaiset tarvitsevat ratkaisuja asiakastyön haasteisiin tai yhteisön toimintatapoihin.

 

 

Yhteystiedot >>