ASIANTUNTIJApalvelut

Asiakkaidemme apuna ja tukena on laaja joukko asiantuntijoita

Tuemme asiakkaita ja heidän läheisiään elämän eri vaiheissa. Tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen vahvistaminen ja mahdollisimman hyvä elämä. Työskentely perustuu yhteistyöhön, jossa arvioimme nykytilannetta, tarpeita ja tavoitteita yhdessä asiakkaan ja hänen lähihenkilöidensä kanssa.

Tutkimukset ja kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on kehitysvamma, laaja-alainen kehitysviive, autismin kirjon oireyhtymä tai neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.

Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaan palvelut yksilöllisesti ja tarvelähtöisesti elämän eri tilanteissa. Lapsuusiässä painottuvat kasvuun ja kehitykseen liittyvät tutkimukset, kuntoutuksen suunnittelu sekä koulun aloitukseen liittyvät kysymykset. Nuoret ja aikuiset tarvitsevat asiantuntijoiden tukea esimerkiksi opiskeluun, asumiseen, arjenhallintaan, psyykkisiin tai käyttäytymisen haasteisiin.

Tutkimus- ja kuntoutuspalvelumme sijaitsevat Eskoon palvelukeskuksessa Seinäjoella. Osan asiantuntijapalveluista, kuten autismikuntoutusohjaus ja neuropsykiatrinen mielenterveystyö, tuotamme asiakkaan omassa ympäristössä. Tarvittaessa voimme tarjota tutkimuksia ja ohjausta koulussa, kotona tai muussa toimintaympäristössä.

Vasemman reunan valikosta löydät omilta sivuilta lisätietoa, kuinka haetaan asiakkaaksi ja kuinka tutkimusprosessi etenee. 

 

Lomakkeet >>

Yhteystiedot >>