Etusivu > Palvelut > Moniammatilliset arviointipalvelut

Moniammatilliset arviointipalvelut

Asiakkaidemme apuna ja tukena on laaja joukko asiantuntijoita. He auttavat, kun tarvitaan:

 • lääkinnällinen kuntoutussuunnitelma
 • psykologin arvio tai tutkimus
 • terapia-arvio
 • apua kommunikointiin ja vuorovaikutukseen
 • apua toimintakyvyn ja -ympäristön arvioimiseen
 • apua haastavaan käyttäytymiseen

Asiantuntijapalveluissa palvelemme asiakkaitamme elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Jokainen asiantuntija toimii moniammatillisessa työryhmässä, joka yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laatii asiakkaan tarpeista lähtevän suunnitelman sekä tavoitteet ja keinot kuntoutumiseen ja arjen tueksi.

Toimintakykyä arvioidessa toteutamme toiminnallista havainnointia myös asiakkaan elinympäristöissä. Asiantuntijapalveluissa asiakkaalle laaditut suositukset ja lausunnot pohjautuvat toimintakyvyn kuvaamiseen voimavaralähtöisesti ICF-viitekehystä hyödyntäen.

Nimeämme asiakkaalle asiantuntijapalveluista yhteyshenkilön sujuvaa asiointia varten. Hän on sosiaalityöntekijä tai kuntoutussuunnittelija, joka toimii myös yhteyshenkilönä kotikunnan palveluihin.

Asiantuntijapalvelumme vastaa myös vaativiin erityistarpeisiin. Niitä ovat esimerkiksi:

 • mielenterveyden häiriöt ja
 • autismin kirjo

Tarpeisiin vastaamassa ovat:

 • psykologit
 • terapeutit (puhe-, toiminta-, fysio- ja musiikkiterapeutti) 
 • sosiaalityöntekijä ja kuntoutussuunnittelijat
 • kehitysvammalääketieteen, lastenneurologian, lastenpsykiatrian, neuropsykiatrian ja foniatrian erikoislääkärit
 • etälääkäripalvelu

Palveluihin hakeutuminen

Asiakkaan matkalasku

Tervetuloa!