Etusivu > Palvelut > Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut

Arvioimme asiakkaan toimintakykyä toiminnallisen havainnoinnin avulla. Teemme havaintoja myös asiakkaan toiminta- ja elinympäristöissä. Asiantuntijamme laativat asiakkaalle suositukset ja lausunnot, jotka pohjautuvat toimintakyvyn kuvaamiseen voimavaralähtöisesti ICF-viitekehystä hyödyntäen.

Asiakkaidemme apuna ja tukena kaikissa elämänvaiheissa on laaja joukko asiantuntijoita. Jokainen asiantuntija toimii moniammatillisessa työryhmässä. Työryhmä laatii yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa asiakkaan tarpeista lähtevän suunnitelman sekä tavoitteet ja keinot elämän ja kuntoutumisen tueksi.

Nimeämme asiakkaalle asiantuntijapalveluista yhteyshenkilön sujuvaa asiointia varten. Hän on sosiaalityöntekijä tai kuntoutussuunnittelija, joka toimii myös yhteyshenkilönä kotikunnan palveluihin.

Asiakkaan tukena ovat

  • psykologit
  • terapeutit (puhe-, toiminta-, fysio- ja musiikkiterapeutti) 
  • sosiaalityöntekijä ja kuntoutussuunnittelijat
  • muistikoordinaattori ja muistityöntekijä
  • kehitysvammalääketieteen, lastenneurologian, lastenpsykiatrian, neuropsykiatrian ja foniatrian erikoislääkärit
  • etälääkäripalvelu

Palveluihin hakeutuminen

Yhteystiedot

Asiakkaan matkalasku

Tervetuloa!

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle