Asukkaana Eskoossa

Asumispalvelut on tarkoitettu vammaisille sekä vastaavaa tukea ja apua jokapäiväisessä elämässään tarvitseville henkilöille. Eskoon tuki- ja osaamiskeskus järjestää sekä autettua, ohjattua että tuettua asumista. Lyhytaikaiseen hoitoon asiakas voi tulla päiväksi tai muutaman viikon ajaksi omaisten tarpeiden mukaan.

Tuemme asiakkaan oman elämän hallintaa, autamme arkielämän tehtävissä ja kannustamme häntä osallistumaan yhteiskunnan elämään. Näihin tavoitteisiin tähtäämme yhteistyössä omaisten, läheisten ja muun verkoston kanssa.

Autettu asuminen on tarkoitettu vammaisille, jotka tarvitsevat tukea ympäri vuorokauden.

Ohjatussa asumisessa henkilökunta antaa asukkaalle tukea päivä- ja ilta-aikaan.

Tuettu asuminen edellyttää asukkaalta varsin hyviä itsenäisen elämän taitoja hänen asuessaan omassa asunnossaan. Tukenaan hänellä ovat henkilökunnan säännölliset käynnit.

  

Tutustu asumisyksiköihimme >> 

Tutustu laitoshoitoasumiseen>>

Yhteystiedot >>