asumisen tuen palvelut

Tuotamme yksilöllisiä asumisen palveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Lähtökohtana ovat henkilön arvojen ja elämänrytmin sekä oman kodin ja yksityisyyden kunnioittaminen.

Yksilöllisen elämän tukeminen

Palveluasumista tarjoamme henkilölle, joka tarvitsee apua, tukea tai ohjausta asumiseensa ja arkeensa, mutta ei välttämättä tarvitse yöaikaista apua tai tukea. Yöaikaan henkilö kuitenkin tietää mistä hän apua saa ja osaa tarvittaessa sitä itse hälyttää tai tulla pyytämään. Palveluasumisesta hyötyy henkilö, jolle on tärkeää matalan kynnyksen mahdollisuus myös yhteisölliseen asumiseen.  

Tehostettua palveluasumista tarjoamme henkilölle, joka tarvitsee apua, tukea tai ohjausta / hoitoa ja huolenpitoa päivittäisissä toimissaan ja / tai elämänhallinnassaan ympäri vuorokauden. Tuen tarve voi johtua mm. käyttäytymisen haasteista tai perushoidollisista tarpeista, joiden vuoksi henkilö ei kykene itsenäisesti huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja tarvitsee tukea elämän eri osa-alueilla.

Lyhytaikaisen asumisen avulla turvaamme henkilön hoidon ja huolenpidon tilanteissa, jolloin hänellä on eri syistä johtuen lyhytaikaisen asumisen tarve. Tuemme henkilön perhettä ja lähipiiriä sekä henkilön huolenpidosta vastaavien henkilöiden hyvinvointia ja tehtävästä suoriutumista. Mahdollistamme lyhytaikaisella asumisella muun muassa omaishoidon vapaiden toteutumisen. 

Itsenäistymisen tuen palvelut tarjoavat henkilölle tukea elämän muutostilanteissa sekä henkilön itsenäistymiseen:

  • Asumisvalmennusta toteutamme tavoitteellisena neljän viikon jaksona palveluyksikössä
  • Asumiskokeiluja toteutamme yksilöllisen tarpeen mukaisina jaksoina palveluyksikössä
  • Tuetun asumisen avulla mahdollistamme henkilön itsenäinen asuminen omassa kodissa.

Tutustu asumisyksiköihimme >>