Kotilinna Pietarsaaressa

Kotilinna tarjoaa tehostettua palveluasumista ja lyhytaikaista asumista erityistä tukea tarvitseville aikuisille ja lyhytaikaista huolenpitoa erityistä tukea tarvitseville lapsille. Yksikkö on aloittanut toiminnan Kivilösin kaupunginosassa Pietarsaaressa syyskuussa 2015.Kotilinnassa on 13 asuntoa, joista kaksi erillistä yksiötä ja kaksi lyhytaikaisen asumisen asuntoa.

Asukkaat sisustavat oman asunnon haluamallaan tavalla. Asunnoissa on omat wc- ja suihkutilat. Tuvissa on yhteinen keittiö sekä olohuone. Jokaisella tuvalla on sisäpihalla oma terassi. Talon yhteisiä tiloja  oavt kodinhoitohuone, kylpyhuone ja sauna.

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu

Toiminta perustuu yksilökeskeiseen elämänsuunnitteluun ja toiminnassa huomioidaan asukkaan tarpeet ja toiveet.  Kunnioitamme jokaista asukasta kuuntelemalla hänen toiveitaan sekä tukemalla hänen itsemääräämisoikeuttaan. Avustamme, kannusamme ja tuemme asukkaita toteuttamaan itseään ja tekemään niitä asioita, jotka ovat hänelle tärkeitä ja mieluisia.

Haluamme luoda luottamuksellisen suhteen asukkaisiin ja heidän läheisiinsä. Kotilinnan ovet ovat aina avoinna ystäville ja läheisille sekä yhteistyökumppaneille.

Moniammatillinen henkilökunta

Pietarsaaren palveluyksikössä on yhteensä 27 työntekijää: palveluyksikön esimies, vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja, neljä sosiaaliohjaajaa, 10 ohjaajaa ja kaksi kotiavustajaa.

Suunnittelemme henkilökunnan työvuorot asukkaiden tarpeiden mukaan. Käytämme henkilökuntaresursseja joustavasti asumisen ja työ- ja päivätoiminnan palveluissa.

Kotilinnan toiminta on turvallista, ennakoivaa ja selkeää. Henkilökunta tietää ja tuntee tehtävänsä sekä toimii annettujen tavoitteiden mukaisesti. Kiinnitämme huomiota toimivaan tiedonkulkuun ja vastaamme omalta osaltamme asukkaiden ja työympäristön turvallisuudesta sekä viihtyvyydestä. Monipuolisella kouluttautumisella kehitämme ammattitaitoamme. Kannustamme jatkuvaan ideointiin sekä yksikön toiminnan ja laadun kehittämiseen.

Henkilökunnalla on kokemusta ja erityisosaamista autismikuntoutuksesta, yksilöllisestä elämänsuunnittelusta, asiakasväkivallan ennaltaehkäisystä ja hallinnasta (AVEKKI-toimintamalli) sekä puhetta tukevista tai korvaavista kommunikaatiomenetelmistä.

Yhteystiedot >>

Asumisen tuen palvelut >>

Lapsiperheiden palvelut >>