Etusivu > Palvelut > Asumisen tuki > Itsenäistymisen tuki

Itsenäistymisen tuki

Tukea elämän muutostilanteissa sekä itsenäistymiseen

Itsenäistymisen tuen palvelut tarjoavat tukea henkilön elämän muutostilanteisiin ja itsenäistymiseen. Palvelut soveltuvat myös esimerkiksi jälkihuollon nuorille itsenäistymisvaiheessa. Palvelukokonaisuuden alle kuuluu kolme palvelutuotetta. Asumisvalmennus ja asumiskokeilu toteutetaan jaksoina palveluyksikössä. Tuetun asumisen avulla mahdollistetaan henkilön itsenäinen asuminen omassa kodissa.

Asumisvalmennus

Tuen avulla mahdollistamme henkilön asumisen omassa kodissaan mahdollisimman itsenäisesti. Toteutamme palvelun tukikäyntien muodossa. Tuemme henkilöä arkipäivän asioiden hoitamisessa. Yksilöllinen ja monimuotoinen tuki Tuemme henkilöä hänen yksilöllisistä tarpeistaan käsin. Kohdistamme tuen erilaisiin asioihin yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Asumiskokeilu

Asumiskokeilussa henkilön on mahdollista harjoitella asumisen taitoja turvallisessa ympäristössä. Lyhytkestoinen asumiskokeilu on tarkoitettu erityisesti nuorille aikuisille itsenäisen elämän suunnittelun tueksi. Suositeltava kokeilun kesto on neljä (4) viikkoa.

Asumiskokeilun tavoitteena on rinnatusten moniammatillisen arvioinnin ja asumisharjoittelun avulla kartoittaa ja selvittää nuoren toimintakykyä sekä valmiuksia itsenäiseen elämään. Jakson tavoitteet määritellään ennen jakson aloittamista ja se voidaan toteuttaa joko arkisin (ma-pe) tai mukaan lukien viikonloppuasuminen.

Asumiskokeilu on mahdollista liittää esimerkiksi nuoren henkilön opintoihin itsenäisen elämän suunnittelun tueksi. Asumiskokeilujakson toteutamme asumispalveluyksikössä ja osallistuen yhteiskunnalliseen toimintaan.

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee tilapäistä, mutta säännöllistä apua arjen sujumiseen. Tuetussa asumisessa henkilö asuu lähtökohtaisesti omassa kodissaan (vuokra-, omistus- tai muussa vastaavassa asunnossa) ja on melko itsenäinen päivittäisissä toimissaan.

Tuen avulla mahdollistamme henkilön asumisen omassa kodissaan mahdollisimman itsenäisesti. Toteutamme palvelun tukikäyntien muodossa. Tuemme henkilöä arkipäivän asioiden hoitamisessa. Tuemme henkilöä hänen yksilöllisistä tarpeistaan käsin. Kohdistamme tuen erilaisiin asioihin yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Photo Timo Aalto