Etusivu > Palvelut > Asumisen tuki > Palveluasuminen

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee apua, tukea tai ohjausta asumiseensa ja arkeensa, mutta hän ei välttämättä tarvitse yöaikaista apua tai tukea. Asukas kuitenkin tietää, mistä hän saa yölläkin apua ja osaa itse hälyttää tai tulla pyytämään sitä.

Palveluasumisesta hyötyy henkilö, jolle on tärkeää matalan kynnyksen mahdollisuus myös yhteisölliseen asumiseen. Asukas voi elää omannäköistään elämää yksilöllisellä päiväaikaisella tuella ja ohjauksella.

Arvioimme asukkaan toimintakykyä säännöllisesti. Tuemme hänen toimintakykyään ja osallisuuttaan elämän eri osa-alueilla. Autamme asukasta omien vahvuuksien tunnistamisessa ja tuemme niiden kehittämisessä. Tuemme häntä myös sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.

Palveluihin hakeutuminen