Etusivu > Palvelut > Asumisen tuki > Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen

Tarjoamme tehostettua palveluasumista henkilölle, joka tarvitsee apua, tukea tai ohjausta päivittäisissä toimissaan ja elämänhallinnassaan ympäri vuorokauden.

Yksilöllinen arviointi

Käytämme palvelun suunnittelussa ICF-viitekehyksen mukaista toimintakyvyn arviointia. Tuemme henkilön toimintakykyä ja osallisuutta kokonaisvaltaisesti. Arvioimme toimintakykyä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä arjen sujuvuutta säännöllisesti.

Oman elämän suunnitteluapu

Käytämme yksilökeskeistä elämänsuunnittelua (YKS) palvelun toteutuksessa. Laadimme asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa henkilökohtaisen suunnitelman itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Tuemme henkilön osallisuutta omassa lähiyhteisössään ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

Vahvuudet voimavaroiksi

Tuemme jokaista omien vahvuuksien kehittämisessä ja itsetunnon vahvistamisessa. Käytämme tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Tuemme asukkaita sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt

Palveluihin hakeutuminen

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle