Etusivu > Palvelut > Asumisen tuki > Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettua palveluasumista tarjoamme henkilölle, joka tarvitsee apua, tukea tai ohjausta päivittäisissä toimissaan ja / tai elämänhallinnassaan ympäri vuorokauden.

Yksilöllinen arviointi

Käytämme ICF-viitekehyksen mukaista toimintakyvyn arviointia palvelun suunnittelussa. Tuemme henkilön toimintakykyä ja osallisuutta kokonaisvaltaisesti. Arvioimme toimintakykyä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä arjen sujuvuutta säännöllisesti.

Omannäköinen arki

Käytämme yksilökeskeistä elämänsuunnittelua (YKS) palvelun toteutuksessa. Laadimme asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa henkilökohtaisen suunnitelman itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Tuemme henkilön osallisuutta omassa lähiyhteisössään ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

Vahvuudet voimavaroiksi

Tuemme jokaista omien vahvuuksien kehittämisessä tavoitteena itsetunnon vahvistaminen. Käytämme tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä Tuemme sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt

Palveluihin hakeutuminen