LAPSIPERHEIDEN PALVELUT

Tarjoamme lapselle turvallisen arjen osaavien aikuisten tukemana mielekkäässä ympäristössä.

Lapsi on samanlainen lapsi kaikkialla – kotona ja meillä. Aivan yhtä hentoinen, keskeneräinen, pelokas, taitava, rohkea ja kaipaava. Lapsen kasvu, kehitys ja hyvinvointi vaativat aikuisen suojelua ja huolenpitoa.
Lapsiperheiden palvelut sisältävät yksilöllistä apua, tukea, ohjausta ja huolenpitoa:
  • Uusien taitojen oppimiseen 
  • itsesäätelyyn ja tunnetaitoihin 
  • Kommunikointiin
  • Liikkumiseen
  • Itsestä huolehtimiseen ja arjenhallintaan
  • Vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin taitoihin
  • Koulunkäynnin tukemiseen
  • Harrastuksiin, vapaa-aikaan ja osallisuuteen
Tutustu tarkemmin lapsiperheiden palveluja tarjoaviin yksiköihimme: 

Yhteystiedot >>