Kotopihlaja

Kotopihlaja tarjoaa lyhytaikaista huolenpitoa ja pitkäaikaista huolenpitoa erityistä tukea tarvitseville lapsille.

Kotopihlajassa 4-paikkainen Lastentupa alle 12-vuotiaille, 4-paikkainen Nuortentupa yli 12-vuotiaille sekä Sviitti, jonka kaksi paikkaa on tarkoitettu erityisempää tukea tarvitseville lapsille. Pikkupihlajan puolella on kuusi huonetta lasten pitkäaikaiseen asumiseen. 

Jokaisessa huoneessa on oma wc ja suihkutila. Yksikössä on sauna, jonka yhteydessä on poreamme. Yksikössä on rentoutumistila, jota voi käyttää monenlaiseen tarkoitukseen; leikkiin, rentoutumiseen, lukemiseen, musiikin kuuntelemiseen tai television katseluun.

Tilat ovat esteettömät ja mahdollistavat lasten turvallisen ja yksilöllisen kuntoutumisen. Yksikön sisä- ja ulkotiloissa on huomioitu lasten tarpeet. Ympäristö on turvallinen liikkua ja ympäristössä on hyvät ulkoilumahdollisuudet ja tilaa leikkiin.

Turvallisuus, yksilöllisyys, perhekeskeisyys sekä lasten oikeuksien kunnioittaminen

Toiminnassa korostuvat turvallisuus, yksilöllisyys, perhekeskeisyys sekä arjen kuntoutus ja ohjaus, jota toteutamme yhteistyössä perheiden ja erityistyöntekijöiden kanssa. Toteutamme toimintaa yksilöllisesti lapsen tarpeita ja toiveita kuunnellen sekä lapsen oikeuksia tukien.

Läheiset nähdään lasten elämässä voimavarana. Kohtaamme perheen aidosti lasten vanhempia kuunnellen. Vanhemmat ovat aina asiantuntijoita omaa lasta koskevissa asioissa.  Teemme paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa ja arvostamme moniammatillisen yhteistyön merkitystä.

Lapsen herkkä kuuleminen

Otamme lapsen mukaan häntä itseään koskeviin valintoihin ja päätöksiin ikätasonsa mukaisesti. Yksikössä käytetään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, joiden avulla mahdollistamme lapsen kuulluksi tulemisen. Tavoitteena on myös vaikeavammaisten henkilöiden herkkä kuuleminen. Jokaista lasta kunnioitetaan kuuntelemalla ja havainnoimalla hänen toiveitaan ja tukemalla hänen itsemääräämisoikeuttaan. Autamme ja tuemme lasta toteuttamaan itseään ja tekemään niitä asioita, jotka ovat hänelle tärkeitä ja mieluisia.

Olemme läsnä lasten ja nuorten arjessa turvallisina aikuisina. Pysyvät, tutut hoitajat tuovat lapsille ja vanhemmille turvallisuuden tunteen. Myös tuttu päivärytmi luo turvallisuutta.

Moniammatillinen henkilökunta

Yksikössä on henkilöstöä yhteensä 30: osastonhoitaja, kaksi sairaanhoitajaa, sosiaaliohjaaja sekä 26 hoitajaa. Henkilökunta kehittää ammattitaitoaan monipuolisella kouluttautumisella pystyäkseen jatkossakin vastaamaan lasten monitahoisiin tarpeisiin. Uusia toimintatapoja kokeillaan avoimin mielin ja pyritään onnistumisen kokemuksiin arjen kuntoutuksessa. Työntekijöiden erilaisia vahvuuksia käytetään hyväksi. Työvuorojen vahvuudet suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaan.       

Kinestetiikan erityisosaamista

Yksikössä on käytössä kinestetiikan toimintamalli. Pikkupihlaja on sertifioitu ensimmäisenä kehitysvammahuollon kinestetiikan laatuyksikkönä Suomessa. Yksikkö on auditoitu syyskuussa 2018. Laatuyksikkösertifikaatin on myöntänyt Suomen Kinestetiikkayhdistys Ry.

Yhteystiedot >>

Lapsiperheiden palvelut >>

Asiakkaan matkalasku >>