Etusivu > Palvelut > Lapsiperheiden palvelut > Pitkäaikainen huolenpito

Pitkäaikainen huolenpito

Turvaamme ja tuemme lapsen kasvua ja kehitystä sekä itsenäistymistä kohti aikuisuutta. Tarjoamme lapselle kuntouttavan arjen turvallisessa ja rauhallisessa kasvuympäristössä. Jokaisella lapsella on nimetty omahoitaja.

Toteutamme toimintaa yksilöllisesti lapsen tarpeita ja toiveita kuunnellen sekä lapsen oikeuksia tukien. Tavoitteenamme on lapsen kunnioittava kohtaaminen ja herkkä kuuleminen. Otamme lapsen mukaan häntä itseään koskeviin valintoihin ja päätöksiin. Autamme lasta toteuttamaan itseään ja tekemään niitä asioita, jotka ovat hänelle tärkeitä ja mieluisia.

Perheen osallisuus

Näemme läheiset voimavarana lasten elämässä. Kohtaamme perheen aidosti lasten vanhempia kuunnellen. Vanhemmat ovat aina asiantuntijoita omaa lasta koskevissa asioissa. Vahvistamme lapsen ja perheen osallisuutta ja osallistumista lapsen arjen rakentamiseen.

Toimimme osana lapsen ja perheen palvelujen kokonaisuutta. Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa ja arvostamme moniammatillisen yhteistyön merkitystä. Jokaisella lapsella on nimetty omahoitaja. Moniammatillinen tiimi on lapsen ja hänen läheistensä tukena kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.