Etusivu > Palvelut > Lapsiperheiden palvelut > Pitkäaikainen huolenpito

Pitkäaikainen huolenpito

Turvaamme ja tuemme lapsen kasvua ja kehitystä sekä itsenäistymistä kohti aikuisuutta. Tarjoamme lapselle kuntouttavan arjen turvallisessa ja rauhallisessa kasvuympäristössä. Jokaisella lapsella on nimetty omahoitaja.

Toimimme yksilöllisesti lapsen tarpeita ja toiveita kuunnellen sekä lapsen oikeuksia tukien. Periaatteenamme on lapsen kunnioittava kohtaaminen ja herkkä kuuleminen. Otamme lapsen mukaan häntä itseään koskeviin valintoihin ja päätöksiin. Autamme lasta toteuttamaan itseään ja tekemään niitä asioita, jotka ovat hänelle tärkeitä ja mieluisia.

Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa ja arvostamme moniammatillista yhteistyötä. Moniammatillinen tiimi on lapsen ja hänen läheistensä tukena kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.

Perheen osallisuus

Näemme läheiset voimavarana lapsen elämässä. Kohtaamme perheen aidosti lapsen vanhempia kuunnellen. Vanhemmat ovat aina asiantuntijoita omaa lasta koskevissa asioissa. Vahvistamme lapsen ja perheen osallisuutta ja osallistumista lapsen elämän rakentamiseen.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle