Lasten- ja nuortenkoti Vanamo

Erityistä sijais- ja avohuoltoa

Sijaishuolto: Tarjoamme lastensuojelun sijaishuollon palveluita erityistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta tarvitseville 6 – 18 vuotiaille lapsille. Sijaishuollon tavoitteena on järjestää lapselle turvallinen ja kuntouttava kasvuympäristö.

Avohuolto: Tarjoamme avohuollon palveluja perheille, joissa tarvitaan vanhemmuuteen tukea haastavassa elämän vaiheessa. Avohuollon tavoitteena on antaa tukea perheelle ja selkeyttää perheen tilannetta, jotta lapsen kasvuolosuhteet tulisi turvattua.

Toimintaamme ohjaa lastensuojelulaki

Vanamossa on kolme osastoa, joille sijoitetaan aina lastensuojelupäätöksellä. Vanamon osastot ovat vahvasti resursoituja. Tärkeitä arvojamme ovat inhimillinen kohtaaminen, vastuullisuus ja turvallisuus.  

Sijaishuolto sisältää lapsen tarvitseman hoidon, huolenpidon, kasvatuksen ja tarvittavat tutkimukset sekä kuntouttavat tukipalvelut.Palvelumme keskiössä on lapsi, hänen turvallisuutensa, hyvinvointinsa, hyvä arki, kuntoutuminen sekä yhteistyö lapsen läheisten ja verkoston kanssa.Tuemme lasten ja nuorten yhteydenpitoa heidän läheisiinsä. Toimimme yhteistyössä lapsen ja nuoren perheen ja sijoittajakunnan kanssa.

Meille  jokainen lapsi ja nuori on arvokas omana ainutlaatuisena itsenään. Tavoitteemme on taata lapsen ja nuoren turvallisuus ja fyysinen koskemattomuus. Painotamme työssämme tinkimätöntä laatua, hoidon yksilöllisyyttä sekä Vanamon yhteisöllisyyttä. 

Moniammatillisuus ja osaaminen

Vanamossa työskentelee moniammatillinen työryhmä, joka koostuu vahvasti resurssoidusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä. Vahvuuksiamme ovat neuropsykiatrinen osaaminen, asiantuntemus kehitysvammaisuudesta ja erilaisiin haastavan käyttäytymisen muotoihin vastaaminen.  

Vanamo sijaitsee Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon alueella luonnonläheisessä ympäristössä. Seinäjoen keskustaan on matkaa seitsemän kilometriä. Tarjoamme sijaishuollon laitospaikkoja kaikkialle Suomeen. 

Vanamon kolme osastoa Kanerva, Kataja ja Kaarna

Osastot ovat profiloitu seuraavasti:

Katajassa huolehdimme kehitysvammaisista lapsista.

Kanervassa huolehdimme apsista joilla on neuropsykiatrista oirehdintaa ja/tai käytös- ja tunne-elämän häiriö (mahd. lievä kehitysvamma)

Kaarnassa asuvat lapset, joilla on intensiivisen hoidon tarve, mahdollisesti kognitiivisissa taidoissa puutteita ja / tai neuropsykiatrista oirehdintaa

Yhteystiedot >>