liikkuvat palvelut

Liikkuvat palvelut voimme liittää niin lasten, nuorten, työikäisten kuin ikääntyvien tarvitsemaan tukeen ja ohjaukseen. Kohdennamme tuen ja ohjauksen yksilöasiakkaan lisäksi aina myös läheisverkostolle. Liikkuvilla palveluilla on mahdollisuus tukea asiakasta hänen vakiintuneissa elinympäristöissä sekä vahvistaa hänen läheisverkoston tietoja ja taitoja arjessa toimimiseen.

Liikkuvia työntekijöitämme ovat psykiatrinen sairaanhoitaja, autismikuntoutusohjaaja sekä kommunikaatio-ohjauksen asiantuntijat. Kartoituksiin tai muihin asiakkaan muuttuviin elämäntilanteisiin voidaan osallistaa tarvittaessa myös muita erityistyöntekijöitämme; kuten psykologi, toimintaterapeutti, puheterapeutti tai sosiaalityöntekijä.

Kommunikaatio-ohjaus >>

Autismikuntoutusohjaus >>

Yhteystiedot >>