moniammatilliset arviointipalvelut

Asiakkaidemme apuna ja tukena on laaja joukko asiantuntijoita

Asiantuntijapalveluissa tuotamme moniammatillisia palveluita elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Arviointityössä käytämme eri ammattiryhmille standardoituja testejä ja arviointimenetelmiä. Tavoitteena on, että asiakkaalle laaditut suositukset ja lausunnot pohjautuvat toimintakyvyn kuvaamiseen voimavaralähtöisesti ICF-viitekehystä hyödyntäen. Asiakas ja hänen lähiverkostonsa osallistuvat palvelun toteuttamiseen ja tavoitteet kuntoutumiselle asetetaan yhteistyössä.

Toimintakykyä arvioidessa huomioimme asiakkaan suorituskyvyn ja suoritustason. Tästä syystä arvostamme mahdollisuutta toteuttaa toiminnallista havainnointia asiakkaan elinympäristöissä. Tutkimuksiin valmistaudumme perehtymällä mahdollisimman monipuolisesti asiakkaan kokonaistilanteeseen asiakkaan suostumuksella.

Nimeämme uudelle asiakkaalle asiantuntijapalveluista yhteyshenkilön sujuvaa asiointia varten. Usein hän on sosiaalityöntekijä tai kuntoutussuunnittelija, joka toimii myös yhteyshenkilönä kunnan palveluihin.

Eskoon asiakkaaksi >>

Lomakkeet >>

Yhteystiedot >>