kuntoutussuunnitelmatutkimukset

Suunnittelemme ja toteutamme kuntoutussuunnitelmatutkimukset yksilöllisesti ja tarvelähtöisesti elämänkaaren eri vaiheissa. Lapsuusiässä painottuvat kehitykseen, oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvät tutkimukset sekä kuntoutuksen suunnittelu ja ko. palveluiden piiriin ohjaus. Nuorten ja aikuisten kohdalla kuntoutustutkimus johtaa usein suosituksiin, jotka tukevat esimerkiksi elämän eri nivel- ja siirtymävaiheiden suunnittelua.

Kuntoutussuunnitelman tavoitteena on tukea lapsen/nuoren kehitystä, kuntoutusta ja omien voimavarojen käyttöönottoa. Asiakkaan läheisverkostolle annamme tarvittavaa tiedollista ja emotionaalista tukea.

Moniammatilliset arviointipalvelut >>