muistiasiakkaan toimintakyvyn arviointi

Muistiin liittyvät tutkimustarpeet tulevat esiin tilanteissa, jolloin läheisverkosto huomaa muutosta asiakkaan toimintakyvyssä tai käyttäytymisessä. Ennen muistitutkimukseen tuloa toimitamme asiakkaalle ja hänen läheisverkostolle ennakkokartoituskysely ”Muistikka”, jonka pohjalta suunnitellaan varsinainen tutkimuksen toteutus Eskoossa. ”Muistikan” täyttämiseen antaa tarvittaessa perehdytystä asiantuntijasairaanhoitaja Eskoossa, jonka yhteystiedot toimitamme asiakkaalle lomakkeiden toimittamisen yhteydessä.

Kartoituksen lisäksi lääkärimme saattaa määrätä muun muassa laboratorio-tutkimuksia ennen vastaanotolle saapumista. Tutkimus muodostuu psykologin ja lääkärin tekemistä tutkimuksista ja niiden pohjalta noudatetaan Etelä-Pohjanmaalla luotua muistiasiakkaan kuntoutus-/hoitopolkua.

Moniammatilliset arviointipalvelut >>