nuorten opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma

Toteutamme 16 vuotta täyttäville kunntoutussuunnitelmatutkimuksen peruskoulun aikana. Tutkimus tukee nuoren ja perheen jatko-suunnittelua, liittyi se sitten opintoihin, itsenäistymisen suunnitteluun tai muuhun jatkosuunnitelmaan peruskoulun päättyessä. Osana suositusten laatimista ja kartoitusta meillä on mahdollisuus asiakkaan halutessa hyödyntää esimerkiksi ammattiopisto Luovissa käytössä olevaa sähköistä RUORI-kyselyä, jonka avulla asiakas voi itse arvioida omaa oppimismotivaatiota, itselle ominaisia oppimistapoja tai esimerkiksi valmiutta vastuunottamiseen tavoitteellisesti opiskelusta sillä hetkellä.

Moniammatilliset arviointipalvelut >>