työ- ja toimintakyvyn arviointitutkimukset

Työ- ja toimintakyvyn arviointi perustuu ICF-pohjaiseen toimintakyvyn kuvaamiseen. Pyynnön toimintakyvyn arvioinnista tekee esimerkiksi TE-toimisto tai TYP, jotka yhdessä asiakkaan kanssa ovat laatimassa työllistymissuunnitelmaa. Lisäksi eläkeselvittelyt eri syistä johtuen vaativat moniammatillista arviointia lääkärin johdolla.

Varsinaisia arviointitapaamisia ennen pyrimme asiakkaan suostumuksella selvittämään esimerkiksi opiskelu-, työ- ja muuta arviointiin vaikuttavaa kokonaistilannetta. Asiakkaan kanssa hyödynnetään muun muassa Kuntoutussäätiön kehittämiä SPIRAL-kyselyitä, joiden avulla asiakas voi kuvata omia vahvuuksiaan, taitojen hankkimisen taitoja, tunnetaitoja ja arvioida yleisesti ottaen selviytymistä erilaisissa arjen-/tai työtilanteissa.

Työ- ja toimintakyvyn suositukset ja kannanoton laatii aina erikoislääkäri. Eläkesuositus vaatii aina kokonaisharkintaa. 

Moniammatilliset arviointipalvelut >>