Etusivu > Palvelut > Psykososiaaliset palvelut > Ensivaiheen kartoitus

Ensivaiheen kartoitus

Kun asiakkaalla tai yhteisöllä on kriisi tai huoli asiakkaan tilanteen kriisiytymisestä, arvioimme asiakkaan ja hänen läheisverkostoaan koskevan kokonaistilanteen.

Tilannekartoituksen pohjalta laadimme suositukset asiakkaan kuntoutuksen tarpeille. Teemme näkyväksi myös ympäristön toimintatapojen vaikutuksen asiakkaan käyttäytymiseen.

Toteutamme ensivaiheen kartoituksen pääsääntöisesti kahden ammattiryhmän yhteistyönä. Nimetyllä työparilla on arviointityössä tukena moniammatillinen tiimi, jossa on mukana myös erikoislääkäri.

Palveluihin hakeutuminen

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle