Etusivu > Palvelut > Psykososiaaliset palvelut > Erityisryhmille suunnattu mielenterveystyö

Erityisryhmille suunnattu mielenterveystyö

Palvelu on tarkoitettu henkilölle, joilla voi olla

  • kehitysvamma
  • laaja-alaisia oppimisen pulmia tai
  • neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia

sekä lisäksi liitännäisoireina mielenterveyspulmia tai käyttäytymisestä johtuvia haasteita.

Palvelu toimii myös ennaltaehkäisevästi tilanteissa, joissa tiedetään henkilön altistuvan tavallista suuremmalle stressikuormitukselle. Kuormittavia voivat olla erilaiset siirtymätilanteet tai elämäntilanteista johtuvat kriisit.

Palvelu on kohdennettu asiakkaan lisäksi hänen lähiympäristölleen (perhe, koulu, työ, asumisyksikkö).

Tavoitteet työskentelylle määrittelemme yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Järjestämme palvelun asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Tarvittaessa tarjoamme palvelun työparityöskentelynä. 

Palveluihin hakeutuminen

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle