Etusivu > Palvelut > Psykososiaaliset palvelut > Erityisryhmille suunnattu mielenterveystyö

Erityisryhmille suunnattu mielenterveystyö

Palvelu on tarkoitettu henkilölle, joilla voi olla kehitysvamma, laaja-alaisia oppimisen pulmia tai neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia sekä lisäksi liitännäisoireina mielenterveyspulmia tai käyttäytymisestä johtuvia haasteita. Palvelu toimii myös ennaltaehkäisevästi mm. tilanteissa, joissa tiedetään henkilön altistuvan tavallista suuremmalle stressikuormitukselle, kuten erilaiset siirtymätilanteet tai elämäntilanteista johtuvat kriisit.

Palvelu on kohdennettu asiakkaan lisäksi hänen lähiympäristölleen (perhe, koulu, työ, asumisyksikkö) ja toteutuu tarvittaessa työparityöskentelynä. Tavoitteet työskentelylle määritellään yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Palvelu toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä.

Palveluihin hakeutuminen