Kuntoutusjakso

Kuntoutusjaksolle tultaessa ensisijaiset kuntoutukselliset tavoitteet on jo määritelty joko lähettävän tahon toimesta, Eskoon toteuttaman ensivaiheen kartoituksen tai kuntoutusjaksoa edeltävän tutkimusjakson aikana. Kuntoutusjakso toteutuu niiden ammattiryhmien yhteistyönä, jotka voivat edistää toimintakyvylle asetettuja tavoitteita.

Palvelu sisältää siirtymävaiheen suunnittelun, tarvittavan valmentamisen seuraavaan elämänvaiheeseen ja verkostoyhteistyön jakson jälkeen.

Kuntoutusjaksoja tarjoava yksikkö

Photo Timo Aalto