Kuntoutusjakso

Kun asiakas tulee Eskooseen kuntoutusjaksolle, hänelle on jo määritelty ensisijaiset kuntoutukselliset tavoitteet. Tavoitteet määrittelee joko lähettävä taho, tai ne määritellään Eskoossa ensivaiheen kartoituksen tai kuntoutusjaksoa edeltävän tutkimusjakson aikana.

Kuntoutusjakso toteutuu niiden asiantuntijoiden yhteistyönä, jotka voivat edistää toimintakyvylle asetettuja tavoitteita.

Palvelu sisältää siirtymävaiheen suunnittelun, asiakkaan tarvitseman valmentamisen seuraavaan elämänvaiheeseen ja verkostoyhteistyön jakson jälkeen.

Kuntoutusjaksoja tarjoava yksikkö

Photo Timo Aalto