Kuntoutusjakso

Ennen kuin asiakas tulee Eskooseen kuntoutusjaksolle, hänelle määritellään ensisijaiset kuntoutukselliset tavoitteet. Tavoitteet määrittelee lähettävä taho. Tavoitteet voidaan määritellä myös Eskoossa ensivaiheen kartoituksen tai kuntoutusjaksoa edeltävän tutkimusjakson aikana.

Kuntoutusjakso toteutuu niiden asiantuntijoiden yhteistyönä, jotka voivat edistää toimintakyvylle asetettuja tavoitteita.

Palvelu sisältää siirtymävaiheen suunnittelun, asiakkaan tarvitseman valmentamisen seuraavaan elämänvaiheeseen ja verkostoyhteistyön jakson jälkeen.

Kuntoutusjaksoja tarjoava yksikkö

Kuva: Timo Aalto

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle