Etusivu > Palvelut > Psykososiaaliset palvelut > Psykososiaalinen asuminen

Psykososiaalinen asuminen

Psykososiaalinen asuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee vahvaa tukea ja ohjausta selviytyäkseen omasta elämänhallinnastaan ja arjen sujumisesta.

Henkilön tuen tarpeet ovat usein monitahoisia. Ne voivat olla

  • toiminnanohjauksen vaikeuksia
  • sosiaalisia pulmia
  • tunteiden säätelyn vaikeuksia
  • aistitiedon jäsentämisen ongelmia
  • kielellisiin vaikeuksia
  • oppimisvaikeuksia tai
  • tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöitä
  • psykosomaattisia oireita.

Henkilön psykososiaalisiin pulmiin on saatavilla neuropsykiatrin konsultaatiota. Moniammatillinen tiimi osallistuu arjen kuntoutusmenetelmien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Tutustu psykososiaalista asumista tarjoavaan yksikköön

Palveluihin hakeutuminen