Etusivu > Palvelut > Psykososiaaliset palvelut > Psykososiaalinen asuminen

Psykososiaalinen asuminen

Psykososiaalinen asuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee vahvaa tukea ja ohjausta selviytyäkseen omasta elämänhallinnastaan ja arjen sujumisesta. Henkilön tuen tarpeet ovat usein monitahoisia. Tuen tarpeet voivat liittyä toiminnanohjauksen vaikeuksiin, sosiaalisiin pulmiin, tunteiden säätelyn vaikeuksiin, aistitiedon jäsentämisen ongelmiin, kielellisiin vaikeuksiin, oppimisvaikeuksiin tai tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöihin. Henkilöllä voi olla myös psykosomaattisia oireita.

Henkilön psykososiaalisiin pulmiin on saatavilla neuropsykiatrin konsultaatiot. Moniammatillinen tiimi osallistuu arjen kuntoutusmenetelmien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Tutustu psykososiaalista asumista tarjoavaan yksikköön

Palveluihin hakeutuminen