Etusivu > Palvelut > Psykososiaaliset palvelut > Psykososiaalinen asuminen

Psykososiaalinen asuminen

Psykososiaalinen asuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee vahvaa tukea ja ohjausta selviytyäkseen omasta elämänhallinnastaan ja arjen sujumisesta.

Henkilön tuen tarpeet ovat usein monitahoisia. Ne voivat olla

  • toiminnanohjauksen vaikeuksia
  • sosiaalisia pulmia
  • tunteiden säätelyn vaikeuksia
  • aistitiedon jäsentämisen ongelmia
  • kielellisiin vaikeuksia
  • oppimisvaikeuksia tai
  • tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöitä
  • psykosomaattisia oireita.

Henkilön psykososiaalisiin pulmiin on saatavilla neuropsykiatrin konsultaatiota. Moniammatillinen tiimi osallistuu arjen kuntoutusmenetelmien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Tutustu psykososiaalista asumista tarjoavaan yksikköön

Palveluihin hakeutuminen

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle